KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 21 wrzesień 2021
E-WYDANIE
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WIĘCEJ NIŻ KLUB…
* DAJMY SZANSĘ OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTAŻ
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZŁY
CZAS TO PIENIĄDZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNOŚCI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDYŃSKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SIĘ DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWIŃSKA
ANDRZEJ LICHOTA
WACŁAW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MAŁKIEWICZ
V.VALDI
PODRÓŻE
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ŚWIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZYŻÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KOŃCU JĘZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTYŚCI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZŁOWSKA
WOJCIECH SOBCZYŃSKI
RYSZARD SZYDŁO
PAWEŁ KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABAŁA
IWONA ZAJĄC
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENIĄŻEK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
SŁAWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWEŁ WĄSEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SOŁOWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIEŃKO
FOTOREPORTAŻ
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Szkoła jak ogień do petardy
2016.12.10 / Teresa Halikowska
TAGI:
Share |
Małgorzata Librowska od ponad 18 lat mieszka w Anglii, od pięciu w szczególnym miejscu, kojarzonym z Szekspirem – Stratford upon Avon. Jest jedną z 24 osób, które we wrześniu tego roku uczestniczyły w programie Szkoły Liderów Polonijnych w Warszawie. Było to dla niej bardzo ciekawe doświadczenie. W rozmowie z Teresą Halikowską mówi sposobach inspirowania młodych ludzi pragnących zaangażować się w pracę społeczną na rzecz zbiorowości polskiej na obczyźnie.

Czym jest Szkoła Liderów?

– Została powołana w roku 1994 przez prof. Zbigniewa Pełczyńskiego, wówczas wykładowcy PPE (Philosophy, Politics, Economics) na Oxford University. Jej misją było kształcenie i wspieranie liderów działających w sektorze publicznym oraz pozarządowym, w samorządach terytorialnych oraz w partiach politycznych. Od 2014 roku organizacja istnieje już pod nazwą Fundacja Szkoła Liderów, kontynuując swoje szczytne cele. Owocem dwudziestoletniej działalności Szkoły Liderów jest rosnąca liczba absolwentów rozsianych po ponad 40 krajach świata. Niektórzy z nich zasiadają w Europarlamencie, Sejmie RP, w organach samorządów terytorialnych, inni zaś pełnią kierownicze funkcje w inicjatywach społecznych.

W jaki sposób znalazłaś się wśród uczestników tegorocznych warsztatów szkoleniowych dla kandydatów na liderów polonijnych?

– O Szkole Liderów Polonijnych dowiedziałam się z mediów społecznościowych. Zależało mi na poszerzeniu wiedzy z zakresu umiejętności liderskich, pomocnych w scalaniu społeczności wielonarodowych, ale również naszej, polskiej, która ma tendencje do fragmentaryzacji, a często nie ma ochoty do podejmowania działań na rzecz popularyzacji wartości narodowych. Kilka lat temu ukończyłam studia podyplomowe w Polskim Ośrodku Naukowym UJ w Londynie, kierowanym przez obecnego ambasadora RP w Londynie, prof. Arkadego Rzegockiego. Była to wspaniała wyrzutnia do działań na rzecz Polski i kultury polskiej, które są bardzo bliskie mojemu sercu. Motywem przewodnim tego kursu było poszerzenie wiedzy o partnerstwie polsko-brytyjskim w Unii Europejskiej i NATO, a także wzbudzenie w nas poczucia wiary, że wszyscy jesteśmy na swój sposób ambasadorami Polski. Szkoła Liderów Polonijnych opiera się na fundamentach tych wartości, wzmacniając kompetencje przywódcze, dając możliwości nawiązania kontaktów z liderami i organizacjami w Polsce oraz praktyczną wiedzę na temat, jak angażować lokalną społeczność w działania na rzecz Polski. Oferuje także coś niezmiernie ważnego – jednoczy ludzi wszystkich opcji politycznych, zapewniając platfomę do porozumienia i współpracy oraz, co za tym idzie, umożliwia trwałe kontakty z innymi liderami polonijnymi. Jest to szansa na poznanie fantastycznej ekipy niestrudzonych zapaleńców – wizjonerów z różnych stron świata!

Co było warunkiem uczestnictwa?

– Kryteria naboru różnią się w zależności od tego, do kogo jest skierowany konkretny program szkoleń. O miejsce w VIII Szkole Liderów Europy Zachodniej mogły się ubiegać osoby pochodzenia polskiego w przedziale wieku od 20 do 40 lat, które na stałe mieszkają na terenie jednego z krajów Europy Zachodniej i są zaangażowane w działania na rzecz środowisk polskich lub promocję Polski od co najmniej dwóch lat.

Ile osób zostało wybranych?

– Do tegorocznej edycji zostały zaproszone 24 osoby z Austrii, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Hiszpanii, Francji i Holandii. Były to osoby o bardzo zróżnicowanym profilu i dorobku, których łączy jedna silna idea – miłość do ojczyzny i pragnienie działania na rzecz swojej społeczności oraz opowiadania o Polsce i jej kulturze za granicami kraju.

Jaki był główny cel tego zjazdu działaczy polonijnych?

– Szkoła stawia sobie za cel wspieranie rozwoju młodych liderów poprzez różnego rodzaju programy edukacyjne. Działaniom szkoły przyświecają słowa jej założyciela, prof. Zbigniewa Pełczyńskiego: „Potencjalni liderzy są wszędzie, a my potrafimy ich odnaleźć i wesprzeć”.

Na ile organizatorzy wywiązali się w osiągnięciu swoich celów tym razem?

– Kiedy ostrzegano nas, że będziemy pracować od rana do późnej nocy, myślałam, że to tylko żart. Tymczasem okazało się, iż organizatorzy nie zmarnowali ani minuty przeznaczonego dla nas czasu – zajęcia zaczynały się o godzinie 8 rano, a kończyły często po 22. Poziom przygotowania zjazdu oceniam bardzo wysoko, otrzymaliśmy profesjonalny koktail warsztatów, na których poznawaliśmy metody prowadzenia debat, budowania i motywowania zespołu oraz pozyskiwania środków na rozwijanie działalności społecznej. Fantastycznym elementem były wizyty studyjne, podczas których poznawaliśmy współczesne oblicze kraju – poczynając od odwiedzin w Zagrodzie Ojrzanów, wizytę w Wodnej Osadzie Grzegorzewice, w domu kultury w Żabiej Woli i w Ochotniczej Straży pożarnej Skuły. Spotkania z lokalnymi liderami ośrodków miały na celu pokazanie dobrych praktyk, przykładów współpracy w projektach i lokalnych sposobów na przedsiębiorczość.

Równie wartościową częścią programu tegorocznych warsztatów była wizyta w Łodzi, gdzie odwiedziliśmy Polski Związek Głuchych – dowiedzieliśmy się o problemach angażowania osób głuchych w sprawy publiczne i umożliwianiu pełnego funkcjonowania w języku mniejszości, co w istotny sposób przekłada się na naszą działalność za granicą. Spotkaliśmy się też z łódzkimi politykami w Urzędzie Miasta oraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zaangażowanych w promocję partycypacji społecznej.

Niezwykle inspirującym elementem był wyjazd do Warszawy, a tam spotkanie z dyrektorem Instytutu Adama Mickiewicza, a nastepnie wizyta w MSZ i udział w panelu dyskusyjnym z sekretarzem stanu Janem Dziedziczakiem na temat współpracy Polonii i Polaków za granicą. Tego dnia odwiedziliśmy również Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a także wzięliśmy udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji wspierających działania III sektora. Wysłuchaliśmy również ciekawego wykładu na temat budowania marki narodowej. Ostatnim punktem tego bogatego w wydarzenia programu była dyskusja z udziałem dr Małgorzaty Bonikowskiej i dr Małgorzaty Kaczorowskiej pt. „Brexit – Konsekwencje dla Europy i polskiej polityki zagranicznejˮ zorganizowana w kawiarni Czytelnik w Warszawie.

Co szczególnie pozostanie Ci w pamięci?

– Cudowni ludzie – pasjonaci, których miałam okazję poznać. Jest to zarówno grono niezwykle profesjonalnych, oddanych i pracujących ponad podziałami organizatorów, jak i wspaniałych i inspirujących kolegów i koleżanek z innych części Europy Zachodniej. Jestem pod głębokim wrażeniem ogromu pracy, jaki wkładają w działania na rzecz Polaków za granicą, docierając do nich poprzez struktury publiczne, pozarządowe i polityczne. Równie niezapomniane będą wizyty studyjne: wczesnojesienna przechadzka z przewodnikiem po Łodzi, malownicze krajobrazy podwarszawskich wsi czy spacer po zalanych wrześniowym słońcem ulicach Warszawy; szczególne miejsca i ciekawi ludzie, których poznaliśmy – wszystko to wzmocniło moje poczucie więzi z Polską i dodało skrzydeł.

Na jakiego typu praktyczną pomoc mogą liczyć uczestnicy takich zjazdów po powrocie do domu?

– Już podczas samych zajęć mobilizowano nas silnie do refleksji nad dalszymi działaniami i sposobami wzajemnej współpracy. Fakt, iż przebywaliśmy razem przez 10 dni, skupieni wyłącznie na wypracowywaniu najlepszych praktyk naszej działalności, pozwolił nam postawić sobie odważne cele i siegać wysoko! Po ukończeniu kursu uczestniczy otrzymują status absolwentów, a to włącza ich w rozciągniętą na obszarze pięciu kontynentów sieć wsparcia i wzajemnej inspiracji. Dostępne są kursy internetowe i szkolenia specjalistyczne, odbywają się zjazdy absolwenckie czy akcje pt. Przenocuj lidera.

Intrygujące – co to dokładnie znaczy?

– Jest to akcja zachęcająca do osobistych kontaktów; wzajemnego odwiedzania się celem wymiany doświadczeń i dyskusji nad lokalnymi problemami. Myślę, że to znakomita idea i mam nadzieję, że się przyjmie, nawet jeśli wymaga od nas dodatkowego nakładu czasu.

Jak doświadczenia zdobyte w Szkole Liderów przekładają się na Twoje działania?

– Staram się być aktywna tu, gdzie mieszkam, w Stratford upon Avon. Działam tutaj jako tłumacz- wolontariusz, współpracując z lokalnym Citizen Advice Bureau i pomagając Polakom, którzy zgłaszają się do biura z wszelakiego typu problemami. W Stratford również współtworzę Dziecięcy Festiwal Kolęd, który 15 stycznia będzie świętował swoje trzecie urodziny. Marek Wąs, nasz dyrektor muzyczny, dokłada wszelkich starań, aby nadać mu jeszcze piękniejszą oprawę. Chcemy, aby koncert łączył ludzi bez względu na język i pochodzenie. Nasze wyjątkowe położenie, w miejscu, które jest kolebką Szekspira, przyciągającym entuzjastów kultury z całego globu, również zobowiązuje – moim pragnieniem jest, aby Polacy byli znani w regionie nie tylko jako zaradni i sumienni pracownicy, ale także ludzie o pięknych i bogatych tradycjach. Pracuję także jako sekretarz oraz nauczyciel w Polskiej Szkole w Redditch, która właśnie świętowała swoją okrągłą rocznicę powstania.

Doświadczenia wyniesione ze szkoły liderów to m.in. możliwość zdystansowanego spojrzenia na swoje działania i rzeczowa ocena tego, co moglibyśmy zrobić lepiej. Dzięki doświadczeniom poznanych kolegów i koleżanek już wiem, że warto sięgać po większe projekty – marzy mi się zorganizowanie festiwalu filmów polskich, ale do tego potrzeba gruntownego planowania, wsparcia ludzi i dużo czasu. Jestem szczęśliwa, że w tym roku, dzięki serdecznym relacjom, jakie udało nam się nawiązać z twórcami filmu Secret Sharer, będziemy ponownie gościć w miescie Szekspira Piotra i Henriettę Fudakowskich.

Możliwość nawiązania znajomości z osobami zaangażowanymi w prowadzenie polskich szkół sobotnich, jaką uzyskałam dzięki Szkole Liderów Polonijnych to osobne źródło inspiracji. Innowacyjne sposoby organizacji zajęć, pomysł na wspólne szkolenia, wymiana doświadczeń – to bezcenna wiedza dla naszej małej, ale prężnie prosperującej, Polskiej Szkoły Sobotniej w Redditch.

Szkoła Liderów niezmiennie podkreślała potrzebę budowania dobrych relacji oraz – co równie ważne– współpracy z innymi organizacjami. Kiedy jest nas więcej, jesteśmy w stanie również więcej zdziałać, zwłaszcza na szczeblu lokalnym.

Serdecznie dziękuję organizatorom za możliwość uczestnictwa i gorąco zachęcam zainteresowanych do aplikowania na kolejne edycje Szkoły Liderów Polonijnych. Jeśli chcesz działać na rzecz Polski – ta szkoła da ci ogień do petardy twoich marzeń i ambicji!

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyjeżdźasz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 39644
Tak

30245
76%
Nie

9399
24%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |Rejestracja suplementów diety | nakrętki nierdzewne | rehabilitacja skrzyszów | transport ekogroszek Jastrzębie | suplementy diety produkcja Omega
okulista Gdańsk Zaspa | zawiasy nierdzewne | egzamin SEP sandomierz | pręty gwintowane nylonowe | drzwi Porta wodzisław rybnik