KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 10 sierpień 2020
E-WYDANIE
PUBLICYSTYKA
REPORTAŻ
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZŁY
CZAS TO PIENIĄDZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNOŚCI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
FAWLEY COURT
REWERS
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDYŃSKIE
ROZMOWA
LISTY DO REDAKCJI
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SIĘ DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWIŃSKA
ANDRZEJ LICHOTA
WACŁAW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MAŁKIEWICZ
V.VALDI
PODRÓŻE
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ŚWIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
NA ŁAWECZCE
MANIA GOTOWANIA
KRZYŻÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KOŃCU JĘZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTYŚCI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZŁOWSKA
WOJCIECH SOBCZYŃSKI
RYSZARD SZYDŁO
PAWEŁ KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABAŁA
IWONA ZAJĄC
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENIĄŻEK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
SŁAWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWEŁ WĄSEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SOŁOWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIEŃKO
FOTOREPORTAŻ
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
trzy filary polskiej emerytury
2011.02.02 / Krzysztof Krupecki
TAGI: czas to pieniądz emerytura
Share |
Jeszcze w 1958 roku ekonomista, laureat nagrody Nobla Paul Samuelson przewidywał, że dzięki wzrostowi wydajności pracy i liczby ludności będzie możliwe wypłacanie coraz wyższych uposażeń kolejnym pokoleniom emerytów. Przewidywania te okazały się nadmiernie optymistyczne. Z dzisiejszej perspektywy prognozy na przyszłość wyglądają znacznie gorzej, czyli o emeryturach ciąg dalszy... W dzisiejszym odcinku przedstawiamy polski system emerytalny. Jaki obraz rysuje się przed brytyjskimi emerytami? – o tym za dwa tygodnie. Pierwsza część tego cyklu na: http://www.nowyczas. co.uk/news.php?id=853

Według powyższego zestawienia sporządzonego w 2006 przez Departament Statystyki ZUS tak wygląda/będzie wyglądał udział poszczególnych grup ekonomicznych w całej populacji. Liczby są zatrważające. Skoro już teraz emerytury są na żenująco niskim poziomie, a udział składki ZUS w wynagrodzeniu jest dość duży, to pomyślmy, co będzie za 30–40 lat? Opracowanie Departamentu Statystyki ZUS zawiera przewidywane salda roczne Funduszu Emerytalnego w trzech wariantach. W każdym wariancie jest ono ujemne – wydatki przewyższają wpływy. Oznacza to, że cały czas przewiduje się dopłacanie do Funduszu Emerytalnego z podatków lub kredytów. Wariant pesymistyczny przewiduje w 2050 roku saldo w wysokości aż 109 mld zł, a wariant optymistyczny tylko 16 mld zł.

Rok 2050 to odległa przyszłość i jeszcze bardzo wiele może się zmienić. Najprawdopodobniej co jakiś czas będzie podwyższany wiek emerytalny, będą się zmieniać również płace. Emerytury za 30–40 lat to wielka niewiadoma. Jeśli spełnią się najbardziej pesymistyczne prognozy, w 2060 roku z budżetu do wypłaty emerytur trzeba będzie dopłacić 166 mld zl.

Przyjrzyjmy się nieco bliżej strukturze polskiego systemu emerytalnego. Po reformie wprowadzonej w 1999 roku forma generowania oraz przyznawania świadczeń uległa znaczącym przeobrażeniom. Nastąpiło wówczas odejście od sytemu opartego na umowie międzypokoleniowej. W konsekwencji wysokość naszej emerytury zależy od kapitału zgromadzonego przez całe życie. Innymi słowy, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz...

Kiedy po wielu latach wytężonej pracy przejdziemy na emeryturę, pieniądze otrzymamy nawet z trzech różnych źródeł, tzw. filarów.

Przekazywanie pieniędzy do pierwszego i drugiego jest obowiązkowe, natomiast trzeci filar jest zupełnie dobrowolny, a co za tym idzie, niestety, często pomijany.

Filar Pierwszy:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Tu trafia większość składek potrącanych co miesiąc z pensji. Pieniądze zgromadzone na indywidualnych kontach w ZUS nie są inwestowane, nie podlegają dziedziczeniu. Pracodawca jest obowiązany przeznaczyć 19,52 proc. pensji brutto pracownika na składkę ZUS. Świadczenia z ZUS opierają się na systemie repartycyjnym i mają charakter umowy pokoleniowej. Wypłacane emerytury są finansowane ze składek osób obecnie pracujących. Niestety, tych osób z roku na rok jest proporcjonalnie coraz mniej.

Wysokość emerytury w tym filarze jest ściśle związana z odnotowaną na indywidualnym koncie sumą odprowadzonych składek zgromadzonych w okresie całej aktywności zawodowej. Tak więc, ile kto uzbiera, tyle pieniędzy otrzyma. Zgromadzony kapitał zostanie podzielony przez tzw. statystyczną długość życia na emeryturze:
• dla 60-latków – 18,1 roku,
• dla 65-latków – 14,5 roku,
• dla 70-latków – 11,4 roku.

Jednym z założeń reformy z 1999 roku było odciążenie oraz przede wszystkim unowocześnienie niewydolnego już systemu Bismarckowskiego (o którym pisaliśmy w NC, nr 156–157). Podjęto wówczas decyzję o stworzeniu OFE.

Filar DRUGI:
Otwarte Fundusze Emerytalne
Tu każdy uprawniony może dowolnie wybrać fundusz. Pieniądze są przekazywane do OFE przez ZUS z wpłacanych tam składek. Powstały w ten sposób kapitał jest gromadzony na indywidualnym koncie w funduszu i inwestowany w różne instrumenty rynku finansowego. Dotychczas do OFE trafiało 7,3 proc. odprowadzanej składki, obecnie rząd proponuje obniżenie tej wartości do 2,3 proc.

Wpłacane w drugim filarze składki są zwolnione z podatku dochodowego i w ograniczonym stopniu podlegają dziedziczeniu. Członkiem OFE stajemy się poprzez wypełnienie deklaracji lub, jeśli tego nie uczynimy w wyznaczonym terminie, w drodze losowania. Każdy musi być członkiem OFE. Nasz wybór dotyczy jedynie tego, w zyskach jakiego funduszu chcemy partycypować. Przechodząc na emeryturę, nie otrzymamy zgromadzonych pieniędzy do ręki. Możemy natomiast wybrać jeden z rodzajów emerytury:
• indywidualną, wypłacaną aż do śmierci;
• indywidualną, z gwarantowanym okresem wypłacenia (co najmniej 10 lat), która w razie wcześniejszej śmierci będzie wypłacana wybranej osobie do końca zadeklarowanego okresu,
• małżeńską, która będzie wypłacana po śmierci ubezpieczonego jego małżonkowi, aż do jego śmierci,
• małżeńską z gwarantowanym okresem płatności (co najmniej 10 lat), która jeżeli oboje małżonkowie umrą wcześniej, będzie wypłacana wskazanej przez nich osobie do końca umówionego okresu.

Jest to zatem dokładnie taki sam system wypłat, jak w przypadku prywatnych programów, tzw. renty gwarantowanej, z tą jednak subtelną różnicą, że dostęp do zgromadzonych środków otrzymujemy dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. W przypadku programów prywatnych jest to 10 lat wcześniej.

Uwaga: Każda osoba objęta ubezpieczeniem społecznym urodzona po 31 grudnia 1968 roku ma obowiązek przynależności do funduszu. Osoba taka ma siedem dni od rozpoczęcia pracy na zawarcie umowy z którymś z funduszy emerytalnych. Jeśli nie podejmie takiej decyzji w terminie, ZUS wezwie ją najpierw do zawarcia umowy, a później przydzieli do losowo wybranego funduszu.

Filar Trzeci:
PPE i IKE
Dla zwolenników, a jest ich coraz więcej, złotej zasady – umiesz liczyć, licz na siebie – w drodze reformy w 1999 roku wprowadzono tzw. trzeci filar, czyli dodatkową emeryturę pochodzącą z oszczędności w towarzystwie ubezpieczeniowym lub innej instytucji finansowej. Filar ten nie jest obowiązkowy, a wysokość wpłat na jego poczet jest uzależniona od naszych możliwości finansowych. Trzeci filar systemu ubezpieczeń społecznych obejmuje pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE). Mianem trzeciego filaru określa się także wszelkie inne dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę.

 • IKE – podstawową zaletą takiego oszczędzania jest zwolnienie z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych. Zwolnienie to uzyskuje się niejako w nagrodę za wytrwałość w oszczędzaniu, bo dopiero po skończeniu 60 roku życia, ewentualnie w chwili 55 urodzin, jeśli nabyliśmy już uprawnienia emerytalne. Istnieje jednak roczny limit wpłat na IKE. W 2010 roku na Indywidualne Konto Emerytalne będzie można wpłacić maksymalnie 9579 zł. Oszczędzanie można rozpocząć już w wieku 16 lat. Umowę o prowadzenie IKE można zawrzeć tylko z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, towarzystwem ubezpieczeniowym, bankiem lub biurem maklerskim. IKE cechuje duża elastyczność, bo nie trzeba dokonywać regularnych wpłat w określonych wysokościach. Ważne, by dokonać wpłat w co najmniej pięciu dowolnych latach kalendarzowych. Pieniądze zgromadzone na IKE można wypłacić przed przejściem na emeryturę. W takim jednak wypadku trzeba będzie zapłacić 19-procentowy podatek dochodowy.

• PPE – pracownicze programy emerytalne są formą zorganizowanego, grupowego, systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Cechą charakterystyczną PPE jest to, że są tworzone dobrowolnie przez pracodawcę, który chce zapewnić swoim pracownikom wyższą emeryturę. Składki uczestników programu są naliczane i odprowadzane przez pracodawcę do wybranej instytucji finanso-
wej, która zajmuje się gromadzeniem i zarządzaniem tymi środkami.

W poprzednim systemie emerytalnym odpowiedzialność za finansową przyszłość obywateli ponosiło państwo i jego instytucje. W obecnym systemie odpowiedzialność spada również na nas. Licznie przeprowadzane badania, sondaże, analizy i diagnozy społeczne pokazują, że Polacy nie zabezpieczają się finansowo.

Musimy zdać sobie sprawę z tego, że w najlepszym wypadku nasza emerytura będzie wynosić ok. 60 proc. tego, co udawało się zarobić, aktywnie pracując, a według prognoz może spaść nawet do 23 proc. Procent ten będzie tym mniejszy, im wyższe zarobki osiągał emeryt, zanim się nim stał. Wynika to z faktu, iż ZUS pobiera składki tylko od 30-krotności średniej krajowej pensji. Jeżeli ktoś zarabia w ciągu roku np. 35 średnich pensji, to i tak jego emerytura zostanie wyliczona ze składki pobieranej od 30-krotności średniej, krajowej pensji. Wówczas może się okazać, że pieniądze zaoszczędzone przez nas w pierwszym i drugim filarze w przyszłości mogą  nam nie wystarczyć.

Dlatego należy pamiętać, że aby móc godnie żyć na emeryturze, musimy już dziś zacząć w nią inwestować. Im dłużej zwlekamy, tym gorzej dla nas. Państwowa emerytura znakomitej większości Polaków zapewni po prostu przeżycie. Pytanie brzmi jednak, czy przeżyć znaczy żyć?

W następnym odcinku cyklu emerytalnego przyjrzymy się bliżej systemowi angielskiemu oraz zastanowimy się, jaka jest korelacja pomiędzy jednym systemem a drugim.

Krzysztof Krupecki
Profit Tree

Komentarze:
alek (13.04.2011) jesli saemodzielnie nie pomyslisz to przyszlosc moze byc taka sobie, ja inwestuje z noblefunds, ale nie zapominam takze o lokatach\\

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyjeżdźasz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 36621
Tak

28640
78%
Nie

7981
22%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |nagrobki wodzisław | nity nierdzewne | eksfoliacja kwasami gdańsk | transport węgiel Rydułtowy | suplementy diety produkcja witaminy
auto detailing Landshut | cyklinowanie Sochaczew | Lekarz rodzinny Radlin | książeczki zdrowia Żory | oct gdańsk