KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
z plecakiem dooko?a ?wiata
2011.02.02 / Miko?aj H?ciak
TAGI: czas na relaks mania gotowania
Share |
Rozmawiam dzisiaj z Gosi? i Paw?em Krupi?skimi, na co dzie? pracuj?cymi w londy?skim City, a urlop sp?dzaj?cym aktywnie na podró?owaniu dooko?a ?wiata. Dos?ownie i w przeno?ni. Poznali?my si? przy pocz?tkach powstawania Stowarzyszenia „Poland Street”.

Niedawno wrócili?cie z wyprawy na Kamczatk?. By?o zimno?
Gosia: – By?o to na prze?omie sierpnia i wrze?nia, wi?c z jednej strony dni nie by?y bardzo zimne, ale za to nocami, zw?aszcza gdy spali?my w namiocie, ubierali?my si? w przys?owiow? cebulk?. Niektórzy mieli inne sposoby na rozgrzewk?...

M.: Sk?d pomys? na Kamczatk??
G.: – Kamczatka d?ugo by?a zamkni?ta nie tylko dla obcokrajowców, ale nawet dla Rosjan. Dopiero w latach dziewi??dziesi?tych otworzono j?, ale nadal nie ma ?adnej drogi ??cz?cej pó?wysep z reszt? ?wiata. Tak wi?c ciekawo?? zobaczenia czego? nowego, wulkany, nied?wiedzie... Te ostatnie to chyba najwi?ksze niebezpiecze?stwo, gdy? jest ich wi?cej na Kamczatce ni? psów. Na szcz??cie, ?ososi w rzekach te? jest sporo.

A ludzie? Jak was przyjmowali?
Pawe?: – Rosjanie byli bardzo go?cinni i rado?nie nastawieni do ?wiata, co jest nie lada sukcesem, jako ?e maj? tam tylko dziewi?? miesi?cy zimy , a reszta to lato, jak sami ?artuj?. Miejscowych trudno spotka?, a gdy ju? ich znale?li?my, to raczej stronili od nawi?zania kontaktu, zamkni?ci we w?asnym ?wiecie, który nie jest dla nich nazbyt przyjazny ze wzgl?du na srogie warunki klimatyczne i ca?kowite odizolowanie od ?wiata.

Poznali?cie si? w Polsce w dru?ynie harcerskiej. Czy to w?a?nie harcerstwo zaszczepi?o w was ch?? podró?owania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach?
G.: – Od dziecka rodzice starali si? nam pokaza? ?wiat i zabierali na ró?ne wyprawy, na ile tylko ?rodki pozwala?y. Harcerstwo poszerzy?o nasze horyzonty – zw?aszcza przez to, ?e poznali?my ludzi, którzy równie? kochali podró?owanie. Harcerstwo pokaza?o nam, ?e wystarczy plecak i odrobina sprytu, aby zobaczy? ?wiat.

Jak? podró? pami?tacie najbardziej i wspominacie najlepiej?
G.: – Nepal, przemili, otwarci ludzie, odmienna kultura, no i przede wszystkim Himalaje. Po raz pierwszy uda?o si? nam wej?? na ponad 4000 m w okresie zimowym, wi?c by?o to dla nas nie lada wyzwanie. Niezapomniane widoki o?miotysi?czników, wspinaczka na wschód s?o?ca o czwartej nad ranem, widok ?wie?ej lawiny, która zatarasowa?a nam szlak, wszystko to zrobi?o na mnie du?e wra?enie.

A najbardziej egzotyczne jedzenie?
G.: – ?winka morska w Peru. Smakuje lepiej ni? wygl?da, zw?aszcza gdy jest podana z g?ow? i pazurami. Smakiem troch? przypomina naszego kurczaka, tylko ma du?o ma?ych ko?ci.
 M.: – Czy jest co?, czego za ?adne skarby nie wzi?liby?cie do ust? I czy byli?cie w takiej sytuacji, ?e trzeba by?o co? spróbowa?, co nie wygl?da?o atrakcyjnie dla Europejczyka?
G.: – Przysmaków tajskich, czyli wszelkiego rodzaju sma?onych robaków, no i na pewno nie tkn??abym psa. Czasem mo?na obrazi? gospodarza przez odmow? podanegdania. Na szcz??cie, do tej pory udawa?o si? nam unikn?? stresuj?cych sytuacji. Jedyn? rzecz?, której do tej pory musieli?my odmówi?, by? nadmiar alkoholu na Kamczatce.

Jaka kuchnia najbardziej wam odpowiada?
G.: – No chyba kuchnia tajska, bardzo ró?norodna, lekka, pe?na przypraw i odmiennych smaków. P.: ‒ Dla mnie dalej kuchnia polska jest najlepsza!

Czy próbujecie powtarza? jakie? potrawy w domu?
G.: – Mo?emy próbowa? na?ladowa?, ale cz?sto brakuje podstawowych sk?adników, takich jak np. mi?so alpaki. Poza tym dal-bhat-tarkari chyba tylko mo?e smakowa? w Nepalu, a siedem odmian ziemniaków jako obiad to chyba tylko na Amantani. Jedyn? potraw?, jak? próbowa?am odtworzy? w domu, to by?o danie z Peru, a mianowicie awokado nadziewane sa?atk? podobn? do naszej sa?atki warzywnej, bardzo smaczne z ry?em i z sa?atk? z buraków.
M.: – Czy macie jaki? przepis dla Czytelników „Nowego Czasu”?
G.: – Proste potrawy s? dla mnie najsmaczniejsze: na Kamczatce bardzo cz?sto jedli?my kotlety rybne z ?ososia z ry?em lub zapiekanymi ziemniakami i surówk? z bia?ej kapusty.

Za dwa tygodnie wyruszacie na trekking do Argentyny. ?ycz? wam udanej wyprawy do krainy wina i steków.
G. i P.: – Dzi?kujemy! Ju? ostrzymy z?by na te steki...

Rozmawia?: Miko?aj H?ciak

Obiad z Kamczatki
Dzisiaj przepis na obiad, który dosta?em od Gosi. Jak to bywa z przepisami z podró?y, nie zawieraj? one dok?adnych proporcji, ale to w?a?nie pozwala z?apa? ten smak wolno?ci, kiedy nie trzeba si? trzyma? ?cis?ych proporcji.
Kotlety z ?ososia
Widelcem rozduszamy sma?onego lub gotowanego ?ososia, mo?emy wykorzysta? tzw. left overs. Dodajemy posiekan? cebulk?, sól, pieprz i wszystko razem mieszamy. Formujemy kotleciki, które potem sma?ymy, bez ?adnej panierki.
Sa?atka z bia?ej kapusty
?wie??, bia?? kapust? drobno kroimy lub ?cieramy w robocie kuchennym. Dodajemy odrobin? marchewki i cebulki oraz natk? pietruszki. Wszystko podlewamy sosem ?mietanowym doprawionym do smaku sol? i pieprzem.
Ziemniaki
Podajemy je na dwa sposoby: m?ode z wody z mase?kiem i posypane koperkiem albo zasma?ane z patelni.
Smacznego!!!

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |??????????? ??????????? ??????? | nitonakrętki nierdzewne | spawarki mig mag Radlin | węgiel Radlin | suplementy diety produkcja Omega
water features | nitonakrętki nierdzewne | wyznaczanie granic Rybnik | business English Katowice | drzwi Dre wodzisław rybnik