KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
J?zyk nie s?uga…
2011.01.24 / Lidia Krawiec-Aleksandrowicz
TAGI: czas na relaks
Share |
Trudny ?ywot ma j?zyk z cz?owiekiem, oj, trudny. Mo?e mu si? nie podoba? to, jak jest traktowany. Cz?sto trzyma si? j?zyk za z?bami, mimo ?e on zupe?nie nie ma na to ochoty, zw?aszcza gdy jest ci?ty i nie szcz?dzi ostrych uwag lub za d?ugi, a wtedy ?adne powierzone sekrety nie s? bezpieczne.
Czasem musi ud?wign?? ci??ar plotek, kiedy jego w?a?ciciel ma kogo? na j?zyku i u?ywa sobie do woli, cho? zapomina, ?e sam te? mo?e si? dosta? na j?zyki innych. Bywa te?, ?e kto? leci – na przyk?ad do szefa – z j?zykiem. Dba jednak o to, ?eby by? pierwszy, wi?c bardzo si? spiesz?c, biega z wywieszonym j?zykiem. Ci?gnie si? kogo? za j?zyk, aby pozna? jego tajemnice albo plany, których nie chce wyjawi?, i zasi?ga si? j?zyka, ?eby wzbogaci? wiedz?, a koniec j?zyka cz?sto te? s?u?y za przewodnika. Czasami, b?d?c w ró?nych sytuacjach, zapomina si? j?zyka w g?bie, kiedy indziej natomiast, przy innych okazjach, znajduje si? z kim? wspólny j?zyk. Zdarza si?, ?e podczas rozmowy my?l kluczy, ucieka i w ko?cu zostaje mówi?cemu na ko?cu j?zyka i tylko patrze?, jak wróci na swoje miejsce – cho? czasami trwa to d?ugo. Nierzadko kto? ?amie sobie j?zyk, usi?uj?c wydoby? z siebie co?, czego wypowiedzie? nie potrafi, a s? te? sytuacje, gdy go – co gorsza – strz?pi. Mo?na te?, niestety, mle? j?zykiem lub gada?, co ?lina na j?zyk przyniesie, cho? w takich momentach nale?a?oby si? w j?zyk ugry??, zamiast ple?? trzy po trzy, bo nie zawsze jest tak, ?e co w sercu, to na j?zyku. No i zdarza si?, ?e tak ?le traktowany j?zyk postanawia si? odwdzi?czy?, a wówczas gadatliwy j?zyk pomiesza wszystko – zw?aszcza gdy emocje bior? gór?.

Niema?? uciech? mamy, gdy s?yszymy lub czytamy tego typu wypowiedzi – polityków, ludzi sceny, sportowców czy te? sprawozdawców sportowych. Czasami a? si? nie chce wierzy?, ?e powsta? taki dziwny twór, w którym gramatycznie niby wszystko jest w porz?dku, ale z logik? cz?sto si? mija. Z pewno?ci? jeszcze pami?tamy pytania pewnej pos?anki o „pionowe korytarze” w siedzibie Agory czy te? wypowied? innego polityka o konserwatystach, którzy „nie biegaj? jak pch?y z kwiatka na kwiatek”. Z sali sejmowej pochodzi te?: „Panie premierze, mam wra?enie, i to nie tylko ja mam wra?enie w Polsce, ?e cz?sto pan stoi w rozkroku”, lub te?: „Prosz? pa?stwa, ?eby w takiej sytuacji pi? szampana, to trzeba by? po du?ej wódce” itp. itd.

W czasie jakichkolwiek rozgrywek sportowych rosn? emocje nie tylko kibiców, ale tak?e sprawozdawców, którzy – czemu trudno si? dziwi? – nie mog? zachowa? stoickiego spokoju. I czasem nie wiadomo, czy to j?zyk nie pod??a za rozgor?czkowan? my?l?, czy te? my?l... Wypowiedzi takich jest tak wiele, ?e ograniczenie si? do kilku przyk?adów sprawia trudno??, a i ich wybór te? nie jest ?atwy. Dowiadujemy si? na przyk?ad z jednej z nich, brzmi?cej nieco abstrakcyjnie, ?e: „Kibiców szwedzkich nie ma zbyt du?o, ale za to nie grzesz? urod?”, a z innej: „Norwegia ma najwi?kszy procent uprawianych sportowców”, lub (o narciarzu): „Dzisiaj, ?eby si? ogrza?, za?o?y? okulary”. S? te? zdania bardzo tajemnicze, np.: „Wiatr wieje im w plecy, to znaczy wieje im w twarz, bo przecie? p?yn? ty?em do przodu”, albo inne: „Jest 20 minut po godzinie 13, czyli jakby szczytowy moment popo?udnia”. Czasami w wypowiedzi te wkrada si? frywolno??, np.: „Wczoraj, mimo 20-stopniowego mrozu, eksponowa? sw? m?sko??”, lub te? (z dawniejszych czasów): „W?odek Smolarek kr??y jak elektron wokó? j?dra Zbyszka Bo?ka”. Filozofowanie te? nie jest obce naszym sprawozdawcom, wi?c zdarza nam si? s?ysze? wywody zako?czone zaskakuj?cymi wnioskami: „I widzimy na trybunach najwi?cej kibiców chi?skich. Chi?czyków w ogóle na ?wiecie jest najwi?cej, wi?c nic dziwnego, prosz? pa?stwa”, albo taka konstatacja: „Ojciec pi?karz, matka koszykarka, a on postanowi? zosta? skoczkiem... i nie urós?”. I jeszcze inny przyk?ad: „Na mecie Karlo Kuret zdj?? czapk? i odda? czo?o Mateuszowi Kusznierewiczowi”.

Czasami my?l j?zykowi umyka, a czasem to j?zyk w?asnymi drogami kroczy. I tak rodz? si? przej?zyczenia. Pozostaj?c w tej konwencji, a? rzec by si? chcia?o – jak Bóg Kubie, tak... j?zyk cz?owiekowi. No có?, przecie? j?zyk nie s?uga...

Lidia Krawiec-Aleksandrowicz

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |pomniki wodzisław | blachowkręty nierdzewne | gwintownik Radlin | węgiel Pszów | wykrawarki rewolwerowe
water walls | odnowienie uprawnień spawaczy | geodeta Rybnik | nitonakrętki ocynkowane | ochrona przed upadkiem