KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Szynka z dzika
2010.12.20 / Miko?aj H?ciak
TAGI:
Share |
Nowo poznany znajomy zapytany o to, co jad? na ?niadanie, rzuci? ?art o szynce z dzika kupionej na allegro. ?art przyj??em ca?kowicie powa?nie, ku jego uciesze. Potem sprawdzi?em, i rzeczywi?cie mo?na dosta? szynk? z dzika na allegro. Mówisz i masz.

Tym razem wybra?em raczej ma?o ?wi?teczny temat. Dzi? porusz? temat dziczyzny. Czas jesienno-zimowy to pora, gdy na rynku pojawia si? mi?so zwierz?t ?ownych (game) w wi?kszej ilo?ci. Mo?na tu zaliczy? niektóre gatunki dziko ?yj?ce, zarówno opierzone, jak i futrzaki. Nieustannie dok?ada si? stara?, by gatunki te hodowa? na farmach, aby dzi?ki temu zwi?kszy? poda? mi?sa na rynek. Jak na razie, dziczyzna najbardziej cieszy si? popularno?ci? w ko?ach ?owieckich (do?? hermetycznych ) i w?ród smakoszy. Niew?tpliw? zalet? dziczyzny jest niska zawarto?? t?uszczu oraz walory smakowe. Fakt, ?e mi?so zwierz?t ?ownych nie jest ?atwo dost?pne, podnosi jego cen?. Najcz??ciej pope?nianym b??dem kulinarnym jest niepotrzebne przegotowywanie takiego mi?sa (chude mi?so potrzebuje mniej czasu na obróbk? termiczn?). Oprócz tradycyjnych gatunków, takich jak jelenie, dziki czy zaj?ce, coraz cz??ciej mo?na znale?? egzotyczne gatunki mi?sa w ofercie ró?nych sklepów, nie mówi?c o ca?ej gamie innych po?redników.

Niedawno mój dobry mój kolega zamarzy? sobie spróbowa?, jak smakuje mi?so z kangura. Marzenie jego zaowocowa?o wspóln? kolacj?. Kangura akurat nie by?o w sklepie, ale z powodzeniem zast?pi? go stru? i bizon. W obydwu przypadkach mi?so by?o czerwone i ma?o kaloryczne. Mi?so bizona odznacza?o si? ciemniejsz? karnacj? i bardziej zwi?z?? konsystencj?, a w smaku przypomina?o w?tróbk?. Natomiast mi?so strusia smakowa?o bardziej jak kurze ?o??dki (je?eli jeszcze kto? pami?ta, jak smakuj? kurze ?o??dki) i a? rozp?ywa?o si? w ustach. Warto wspomnie?, ?e strusin? mo?na spróbowa? tak?e w Polsce. Pierwsza farma strusi afryka?skich zosta?a za?o?ona w Polsce w 1993 roku w Garczynie ko?o Ko?cierzyny na Kaszubach. W 2002 roku odnotowano ju? 590 miejsc hodowli tych ptaków w naszym kraju, a liczb? pog?owia szacowano na 19 tys. sztuk. W czasie kryzysu liczba farm spad?a drastycznie, pozostali na rynku hodowcy-w?a?ciciele wi?kszych stad, dla których tego typu hodowla to przedsi?wzi?cie na d?u?szy okres, a nie sposób na szybkie wzbogacenie. Obecnie w Europie pomimo rosn?cego zainteresowania mi?sem strusim nadal poda? nie nad??a za popytem. Mo?e to dziwi?, ?e afryka?skie strusie dobrze znosz? polski klimat. Hodowcy musz? zapewni? im pomieszczenia chroni?ce przed temperatur? poni?ej 0°C i wystarczaj?co du?o miejsca na wybiegu, a tak?e zapewni? bezstresowe ?ycie, bo stres ma niszczycielski wp?yw na te ptaki. W Polsce strusie kwalifikuje si? jako drób u?ytkowy. Mi?so ich jest koloru czerwonego, naprawd? bardzo pyszne i niespodziewanie delikatne. Podobnie rzecz ma si? ze strusimi jajami. Pomijaj?c ich wielko??, ich konsystencja i smak s? bardzo wyszukane.

W Anglii natomiast b?dzie nam ?atwiej ni? w Polsce si?gn?? po mi?so nie tylko ju? strusia czy nawet kangura, ale tak?e antylop, zebr czy krokodyli. Poni?ej podaje link do strony, gdzie mo?na wybra? swój upragniony kawa?ek mi?sa, nie wychodz?c z domu, gdy? zostanie on dostarczony nam pod same drzwi. A jest w czym wybiera?.

www.keziefoods.co.uk/products/alternativemeats.

Pozostaj?c przy strusinie, w zale?no?ci od tego, jak? cz??? mi?sa uda nam si? dosta?, mo?emy liczy? na steki, burgery czy kie?baski. Dalej przedstawiam przepis na stir-fry z mi?sem strusia.

Stru? po chi?sku
Potrzebujemy 600 g steków ze strusia, 100 ml sosu sojowego, 2 z?bki czosnku, 1 cytryn?, zielon? pietruszk? do smaku, 2 cebule, 2 kolorowe papryki, 2 ?y?ki oliwy. Mi?so kroimy na cieniutkie paski. Podobnie traktujemy cebul? i papryki. Mi?so marynujemy w sosie sojowym doprawionym sokiem z cytryny, czosnkiem i posiekan? natk? pietruszki przez 12 godzin w lodówce. Najpierw sma?ymy krótko cebul? i papryk?. Dodajemy mi?so i szybko podsma?amy wszystko razem. W miar? potrzeby mo?emy doda? troszeczk? wody. Po odstawieniu z ognia sprawdzamy smak i doprawiamy sol? oraz pieprzem czarny. Podajemy z ry?em lub chi?skim makaronem. Nic nie stoi na przeszkodzie, by oprócz cebuli i papryki doda? wi?cej warzyw, np. ma?? kolb? kukurydzy, kie?ki sojowe i inne, albo po prostu u?y? gotow? mieszank? do stir-fry. Równie dobrze mo?emy pomin?? etap marynowania przez ca?? noc i wszystkie elementy marynaty doda? podczas sma?enia. Najpierw czosnek podsma?y? razem z cebul?, sos sojowy doda?, gdy mi?so ju? b?dzie obsma?one, a sok z cytryny i zielon? pietruszk? na koniec przy doprawianiu.

Stek ze strusia w sosie pieprzowym
Potrzebujemy 2 steki (ok. 170 g ka?dy), ?wie?o wyci?ni?ty sok z 2–3 pomara?czy i starta skórka z 1 pomara?czy, ?wier? szklanki wody, 1 kostka bulionu z kurczaka, 8 czarnych oliwek bez pestek, ma?y p?czek zielonej pietruszki, sól i pieprz do smaku. Na rozgrzanym oleju sma?ymy przyprawione sol? i pieprzem steki. Najlepszy efekt osi?gniemy, je?eli poprzestaniemy na rare albo medium rare stopniu wysma?enia. Wiem, ?e mo?e by? to trudne do zaakceptowania, je?eli jeste?my przyzwyczajeni do wypieczonych kawa?ków mi?sa. Oczywi?cie, mo?emy bardziej wypiec steki, ale powy?ej stopnia medium stracimy raczej na jako?ci i smaczno?ci, jak przestrzegaj? znawcy. Odstawiamy z patelni i trzymamy w ciep?ym miejscu, gdy przygotowujemy sos. Zatrzymuj?c jakiekolwiek soki ze sma?enia, dodajemy sok z pomara?czy, wod? i kostk? roso?ow?, a po jej rozpuszczeniu ca?o?? zagotowujemy. Dodajemy skórk? z pomara?czy i gotujemy oko?o 4–5 minut. Na koniec dajemy oliwki i posiekan? natk?. Doprawiamy do smaku i polewamy mi?so na talerzu. Swoje do?wiadczenia z mniej popularnymi rodzajami mi?sa prosz? opisa? i przesy?a? b?d? na adres redakcji, b?d? bezpo?rednio na moj? skrzynk? info@mylondonchef.co.uk, a w miar? mo?liwo?ci zamie?cimy w nast?pnych numerach gazety.

Na zbli?aj?ce si? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia i Nowy Rok 2011 prosz? przyj?? najlepsze ?yczenia wszelkiej pomy?lno?ci i obfito?ci, ?eby na naszych sto?ach nie brakowa?o nie tylko chleba, ale te? i czego? do chleba. Do siego roku!!!

Miko?aj H?ciak

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |nagrobki wodzisław | śruby nierdzewne | spawarka inwertorowa Radlin | pellet Wodzisław | mediator Rybnik
water features | cyklinowanie Żyrardów | Pielęgnacja ogrodów Żory | angielski prywatnie Katowice | zabezpieczenia na dachu