KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
?eby nie traci? czasu
2010.10.23 / Lidia Krawiec-Aleksandrowicz
TAGI:
Share |
.
?yjemy w bardzo dziwnych czasach, w których bezustannie przekomarzamy si? z czasem. Nie tracimy czasu, bo ci?gle mamy tak du?o obowi?zków, a czasu wci?? zbyt ma?o. Czasem to my ?yjemy w pogoni za czasem, bo czas nam ucieka, a czasami czas goni nas. Gdy na co? czekamy, czas nam si? d?u?y, ale kurczy si? czas, kiedy mamy wiele do zrobienia. W?ród tej codziennej gonitwy nawet nie mamy czasu, ?eby zabija? czas, nie mo?emy sobie równie? pozwoli?, aby czas nam przecieka? przez palce. Czas jest wszechw?adny, wi?c mo?e wszystko – czas nas ogranicza, czasem czas ?le si? z nami obchodzi, wyciska na nas lub na czym? swoje pi?tno, czas przyprósza nasze skronie siwizn?, rysuje zmarszczki na naszych twarzach, ale gdy trzeba, czas tak?e leczy, uczy, jest dla nas ?askawy. Czas równie? mo?e by? nam darowany. I w ?yciu czas jest dla nas ró?ny. Szcz??cie ze smutkiem nam si? przeplata – prze?ywamy czas rado?ci i czas ?ez… Dla niektórych za? zawsze i wsz?dzie czas to pieni?dz, wi?c tego czasu nie marnuj?. Rozmaicie te? czas si? zachowuje – albo szybko biegnie, albo si? wlecze, albo stoi w miejscu…

I ten czas to sprawia, ?e w?ród tych rzeczy wielkich i ma?ych mamy coraz mniej czasu na dialogi z przyjació?mi przelane na papier. Wolimy rozmowy telefoniczne, je?li chcemy opowiedzie? o tym, co nas spotyka i co prze?ywamy. Sztuka epistolarna odchodzi w zapomnienie nadgryziona z?bem czasu. Ju? nie u?ywamy pi?knych papeterii, czasem nawet pachn?cych. Gdzie? s? te listy pe?ne metafor, w których opisujemy nasze przemy?lenia, prze?ycia czy uczucia? Pisane kaligraficznym pismem, starannie i pieczo?owicie, wr?cz wypieszczone. Gdzie? jest tych listów po?ó?k?a biel? W codziennej wielo?ci zdarze? nie mamy na to czasu. S?owo pisane w naszej codziennej komunikacji przybra?o inn? form?. Piszemy maile i SMS-y. Krótkie i zwi?z?e informacje. W mailach mo?emy rozbudowa? nasze my?li – oczywi?cie, o ile czas nam na to pozwoli. Najcz??ciej jednak czas nas pogania, wi?c stosujemy ró?ne skróty. W SMS-ach z kolei te skróty prawie s? ju? norm?. Ogranicza nas liczba znaków, wi?c maksymaln? tre?? musimy zawrze? w minimalnej formie. To dopiero sztuka! Czasowi te? to si? podoba, bo nie czuje si? tracony. Ba! Nawet swoich emocji nie musimy opisywa? – wystarczy zastosowa? odpowiedni symbol graficzny utworzony z doskonale nadaj?cych si? do tego znaków interpunkcyjnych albo wstawi? do tekstów mailowych gotowe ju? ikonki.

Skrótowo?? owa pojawia si? równie? w j?zyku mówionym. Tutaj to ju? nie tylko ekonomia, ale tak?e inno??, oryginalno??, a czasami slang. Rzadko si? ju? s?yszy grzeczno?ciowe: Jak si? masz? Zwrot ten zast?pi?o krótkie: Siema, Siemak lub Siemanko. Jeszcze krótsze: Dozo!, oznacza jak?e wdzi?czne: Do zobaczenia! – i w mowie, i w pi?mie. Na s?owo: Pozdrawiam, te? ju? nie ma czasu (ani miejsca na wy?wietlaczu telefonu komórkowego), wi?c pojawi?o si?: Pozdro. Czasem koniec rozmowy wie?czyli?my potocznym zwrotem: – No to na razie! Teraz ju? nie, teraz mówimy i piszemy: Nara! lub Narazki! – ?eby brzmia?o milej. Zaczynamy te? stosowa? – angloj?zycznym zwyczajem – cyfry zast?puj?ce litery w s?owie i zamiast tradycyjnego: Trzymaj si?!, piszemy: 3maj si?! (cho? i Trzymanko! tak?e si? zdarza). Inaczej te? uspokajamy swego rozmówc? – wyraz spokojnie jest za d?ugi, jego wymówienie czy napisanie zabiera zbyt wiele czasu, mamy wi?c do dyspozycji inne: spoko, spoksik, sponio lub nawet spox.

Jako? mnie to nie uspokaja. Swoisty to wy?cig z czasem. Czy wygrany? Czas poka?e. Tymczasem czas si? tylko u?miecha. U?miech to radosny czy ironiczny?

Lidia Krawiec-Aleksandrowicz

Komentarze:
EWA (25.10.2016) TO BARDZO PRAWDZIWY I NA CZASIE TEKST TAK D?UGO CI? SZUKA?AM ODEZWIJ SI? PROSZ? DROGA PRZYJACIÓ?KO TAK DU?O MAM CI DO POWIEDZENIA MOJE ?YCIE STRACI?O SENS PO TRAGEDII ODPOWIEDZ MIESZKAM TAM GDZIE ZAWSZE EWA

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |kamieniarstwo wodzisław | pierścienie nierdzewne | biuro rachunkowe wodzisław | transport pellet Żory | produkcja kontraktowa suplementów diety
optyk Gdynia Chylonia | nakrętki nierdzewne | Koszenie trawników Racibórz | pierścienie nierdzewne | szkolenie IRATA