KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
S?owa mi?dzy lud?mi
2010.10.21 / Lidia Krawiec-Aleksandrowicz
TAGI:
Share |

Padaj? ró?ne s?owa mi?dzy lud?mi, oj, ró?ne... Jedne s? pe?ne mi?o?ci, dodaj? nadziei, otuchy, a i odwagi. Inne natomiast s? z?o?liwe, obra?aj? lub niczym ostrze no?a rani? do ?ywego. Wszystko zale?y od intencji nadawcy, od celu, jaki chce osi?gn??. Czasami niejednemu lepiej by?oby trzyma? j?zyk za z?bami. Pomijam tu wulgaryzmy, przekle?stwa i inwektywy, bo one s? po prostu niedopuszczalne. Oczywi?cie, ?e nie?le si? maj? i s?ycha? je zewsz?d, ale s? niepo??dane, wi?c tu nie b?d? po?wi?ca?a im uwagi.
W ka?dej sytuacji nale?y si? kierowa? etykiet? j?zykow? – dobrze jest by? ?wiadomym, kiedy i co nale?a?oby powiedzie?, a od jakich s?ów si? wstrzyma?. Maksym? milczenie jest z?otem niektórzy naprawd? powinni wzi?? sobie do serca. Znane jest te? powiedzenie, ?e w domu powieszonego nie mówi si? o sznurze. S? jednak tacy, którzy mówi? – z?o?liwo?? to czy g?upota? Co? paln?, wprawiaj?c tym pozosta?ych w os?upienie, a potem szybko dodaj?, pe?ni udawanej skruchy: – Och, przepraszam, tak mi si? jako? wymskn??o! Czasami ludzie s? dla siebie niemili i nie musz? nawet wypowiada? ostrych s?ów, wystarczy, ?e rzuc? co? ?artem, ot tak. Gdy pani poprawiaj?ca swój makija? dowcipnie mówi: – Musz? wygl?d doprowadzi? do kultury, na co s?yszy odpowied? swojej kole?anki: – Oj, d?uga droga przed tob? – to jak ma to zrozumie?? Czy ten ?art j? ubawi? Mo?e tak, je?li pani ta ma poczucie humoru, a relacje mi?dzy kole?ankami s? przyjacielskie i wiadomo, ?e ten komunikat nie jest z?o?liwo?ci?. Ale je?li jest inaczej? Albo je?eli uwaga ta dopowiedziana jest w obecno?ci innych? Dobrze jest pami?ta? o zwyk?ej grzeczno?ci w ka?dej sytuacji – nie tylko tej salonowej, ale tak?e codziennej. I nie chodzi o to, aby by? nieszczerym i mówi? komu? co?, co naszym zdaniem nie ma odzwierciedlania w rzeczywisto?ci, tylko po to, ?eby kurtuazji sta?o si? zado?? lub osi?gn?? jaki? cel – bo i tak si? zdarza. Czasami jednak sytuacja wymyka si? spod kontroli i zapominamy o dobrych manierach – zdarzy?o si? to pewnej pani. Francuski dyplomata i jego ?ona zaprosili do swego domu znajome ma??e?stwo. Panowie prowadzili wspólne interesy i chcieli omówi? je na prywatnym gruncie. Spotkanie przebiega?o w przyjaznej atmosferze. Okaza?o si?, ?e ca?e towarzystwo mia?o wiele wspólnych upodoba?, wi?c rozmowom i ?artom nie by?o ko?ca. Po jakim? czasie podano wystawny obiad, a ?e pani domu stan??a na wysoko?ci zadania, menu by?o wykwintne. Po obiedzie panowie przeszli do gabinetu, aby tam omówi? wa?ne sprawy. Panie zosta?y same i dalej mi?o gaw?dzi?y. W pewnym momencie ?ona dyplomaty – by? mo?e ??dna komplementów – zapyta?a swojego go?cia: – Czy smakowa? pa?stwu obiad? Jej rozmówczyni zastanowi?a si? przez chwil? i powiedzia?a: – No tak, obiad by? dobry, ale jak cz?owiek jest g?odny, to wszystko zje. Zarówno powracaj?cych do towarzystwa panów, jak i pani? domu odpowied? ta wprawi?a najpierw w os?upienie, a potem zak?opotanie. Nie wiem, czy m??owi autorki tych s?ów obiad smakowa?, nie wiem te?, czy si? nim nasyci?, ale tego dnia na pewno najad? si? wstydu.

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |pomniki wodzisław | śruby kwasoodporne | buty robocze Gorzyce | transport ekogroszek Radlin | mediacje Wodzisław
okulista Gdańsk Wrzeszcz | cyklinowanie milanówek | Koszenie trawników Racibórz | angielski prywatnie Katowice | windykacja należności wodzisław śląski