KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Mi?dzy faktami a mitami
2018.08.13 / Krystyna Cywi?ska
TAGI:
Share |
– To pani by?a w Powstaniu Warszawskim? – zapyta? mnie z niedowierzaniem m?ody cz?owiek. Przyszed? skosi? traw? w naszym ogrodzie. – By?am. Polecia? po krzese?ko. – Niech pani siada – powiedzia?. Pewnie si? przestraszy?, ?e si? zaraz rozsypi?.

– Prze?y?a pani... – j?kn??. I patrzy? na mnie jak na mamuta. Co? tam s?ysza? o tym powstaniu. Co? tam w telewizji ogl?da?. Ale go to znudzi?o. Woli westerny.

?adne to porównanie z nami, powsta?cami warszawskimi. ?uków nie mieli?my. Niektórzy z tych m?odszych, powta?cza smarkateria, poszli si? bi? z procami. Dla nich powstanie to by?a wielka przygoda. Walczy?, bi? si?, strzela?, butelkami z benzyn? rzuca?, procami miota?. I paradowa? pod ogniem kul w che?mach na g?owach. Z bia?o-czerwonymi opaskami na r?kawach, niczym w bojowym rynsztunku.

Przez lata op?dza?am si? od tych powsta?czych wspomnie?. Nawiedzia?y mnie czasami nocami niczym Erynie, mitologiczne m?cicielki przelanej krwi. Nie pisa?am ?adnych wspomnie? powsta?czych. Pisanie wspomnie? po faktach bywa ryzykowne. Zniekszta?ca je czas. Upi?ksza albo demonizuje. I zaciera je zacieraj?ca si? pami??.

Naga prawda o Powsatniu poleg?a pod gruzami Warszawy. Pozosta?y pó?prawdy, mity i legendy. Wykorzystywane jako narz?dzie historyczno-polityczne. Blisk? prawdy ksi??k? zatytu?owan? „Powstanie wczoraj i dzi?” napisa? powstaniec Boles?aw Taborski. Cze?? Jego pami?ci!

A Warszawa znowu p?onie ?wiecami. Bo nadesz?a kolejna rocznica Powstania. Kolejne zaduszki tego miasta-cmentarza. Kilka lat temu by?am w dniu tej rocznicy w stolicy. Na Pow?zkach podesz?a do mnie siwa, zgrzybia?a pani. – ?arowka! – krzykn??a na mój widok. – Przykro mi – odpowiedzia?am. – Nawtet nie lampa naftowa. Ja nie mia?am pseudonimu ?arówka. – Mój Bo?e, jak to si? cz?owiek mo?e zmieni?. Inny wygl?d, inny kolor w?osów, inna figura, a do tego jeszcze inny pseudonim. Ró?ne mieli?my pseudonimy. Przedziwne. M?ot, Siekeirka, Zgrzyt, Dzida, Kartacz. Niektórzy si?gali do nazwisk z Sienkiewicza. Paru Kmicicom opatrywa?am rany.

W niczym nam to nie przeszkodzi?o. Usiad?y?my na grobowej powsat?czej p?ycie i wspomina?y?my. Podone prze?ycia w podobnych sytuacjach i w podobnych warunkach, cho? gdzie indziej. W innych dzielnicach miasta, przy innych barykadach. Wi?kszo?? wspomnie? o Powstaniu albo przerasta ówczesn? rzeczywisto??, albo jej nie dorasta. Nawet spisana na gor?co historia tego zrywu te? bywa niedok?adna, przerysowana, niedorysowana. Czasem ?arliwie broni?ca pozycji, postaw, decyzji nie do obronienia. Ale naród ponosz?cy raz po raz kl?ski, niekoniecznie z w?asnej winy, musi mie? apologetów, ?eby duch przetrwa?. Przepraszam, je?li przynudzam. Cho? za histori? przeprawsza? si? nie powinno.

Powstanie Warszawskie, mimo wielu jego powa?nych analiz, tak obros?o w legendy, ?e dzi? trudno legend? odró?ni? od rzeczywisto?ci. Dochodzenie absolutnej s?uszno?ci wypadków historycznych bywa bolesne. I raczej nie przyczynia si? do wyci?gania pouczaj?cych wniosków z b??dów historii. Historia, na ogól, niczego nas nie uczy, poza pobie?n? znajomo?ci? dziejów.

Po wojnie zobaczy?am na jednym z wernisa?y w Londynie obraz polskiego malarza. P?ótno pokryte buro-szarymi k??bami. – Co ten obraz przedstawia? – pytam. Powstanie Warszawskie! Nowatorska, artystyczna interpretacja historii. Ale nie nowa. Przed wojn? pewnien malarz namalowa? na ?yczenie ?ódzkiej magnackiej rodziny Pozna?skich „Przej?cie ?ydów przez Morze Czerwone”. P?ótno pokryte rudo-czerwon? farb?. A gdzie wojsko faraona? – pytano malarza. – Uton??o. A gdzie do diab?a ?ydzi? – Ju? przeszli.

Mo?na i tak interpretowa? histori?, skoro j? zalewa morze sprzecznych interpretacji. Siedz? w s?o?cu pod grusz? w ogrodzie. Grzej? swoje mamucie ko?ci. M?ody cz?owiek skosi? traw?. – To pani by?a w Powstaniu Warszawskim? – pyta raz jeszcze z niedowierzaniem.
– A jak tam by?o? – „Krew si? pola?a, a potem wysch?o” – cytuj? Konstantego Ildefonsa Ga?czy?skiego.

I nie polej? si? me ?zy rz?siste, jak u wieszcza, na moj? m?odo?? górn? i durn?. Bo „?ycie to sen wariata ?niony nieprzytomnie” – te? Ga?czy?ski.

PS. Reprezentuj? tylko siebie w tym co pisz?, ale chcia?abym wyrazi? wdzieczno?? warszawiakom za podtrzymywanie pami?ci o Powstaniu w dniu jego wybuchu, zainicjowane przez ?p. prezydenta Lecha Kaczy?skiego. Zawsze my?l? o nim z wdzieczno?ci?.

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |adwokat sprawy nieletnich warszawa | karabińczyki nierdzewne | spawarki mig mag Gorzyce | transport węgiel Rydułtowy | prasa pozioma
odchudzanie wodzisław | cyklinowanie pruszków | Koszenie trawników Żory | śruby nierdzewne | metamorfozy śląsk