KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Czy wiesz, co jesz?
2010.10.18 / Miko?aj H?ciak
TAGI:
Share |
Dzi?ki ewolucji w naturalny sposób organizmy ulegaj? modyfikacjom genetycznym. A odk?d tylko cz?owiek zacz?? hodowa? zwierz?ta i uprawia? ro?liny, modyfikacje te s? bardziej systematyczne i przyspieszone. Hodowcy zacz?li okre?la? korzystne cechy, bior?c pod uwag? produkcj? ?ywno?ci. Ka?dy hodowca próbuje podnie?? nie?no?? swoich kur albo mi?sno?? trzody lub jako?? we?ny swych owiec. I tak jest po dzi? dzie?.

Z t? ró?nic?, ?e kiedy w XX wieku poznano budow? DNA i sposób, w jaki informacja genetyczna jest zakodowana, rozpocz??a si? era biotechnologii. Dzi?ki biotechnologom na rynku zacz??y si? pojawia? produkty spo?ywcze (i nie tylko spo?ywcze) oznakowane GMO (ang. genetically modified organism), czyli zawieraj?ce zmieniony w laboratoriach materia? genetyczny. I o ile w ten sposób mo?na uzyska? tak bardzo po??dane rezultaty, np. szczepionki antywirusowe czy insulin?, o tyle dzisiaj naukowcy nie s? w stanie okre?li? i przewidzie? reakcji ?rodowiska naturalnego na te zmutowane klony. O co chodzi? O to, ?e dopóki, dajmy na to, zmienione genetycznie g?ówki sa?aty rosn? w odosobnieniu w szklarni i przynosz? upragniony efekt, wszystko jest pod kontrol? i ka?dy mo?e spa? spokojnie. Ale gdy te same g?ówki sa?aty zasieje si? w naturalnych warunkach, nikt nie mo?e przewidzie?, jaki wp?yw na ?rodowisko naturalne b?dzie mia?a dana krzy?ówka genetyczna i czy nowe genotypy nie b?d? zwalcza? starych tradycyjnych dla danego ?rodowiska, czyli cho?by czy nie zostan? chwastami. I jak to ma si? do zdrowej ?ywno?ci? Zostaj?c przy przyk?adzie sa?aty, ka?dy przyzna, ?e by?oby pi?knie oprócz spo?ywania zwyk?ej sa?aty dostarczy? organizmowi czego? dodatkowo podnosz?cego odporno?? albo poziom witamin itp. Ale nie ma ?adnych gwarancji, ?e po d?u?szym czasie nasz organizm b?dzie si? czu? równie dobrze jak przed tak? nowoczesn? diet?. A zauwa?alnym efektem ubocznym wprowadzania zmienionych genetycznie organizmów (inaczej nazywanych transgenicznymi) do ?rodowiska jest zanikanie bioró?norodno?ci. W Chinach po zako?czeniu II wojny ?wiatowej uprawiano 8000 gatunków ry?u, a obecnie tylko 50. Wyobra?my sobie dowolny ?a?cuch pokarmowy. Co si? stanie, gdy chocia?by jedno ogniwo zostanie usuni?te? A na szczycie tych ?a?cuchów pokarmowych stoimy my, ludzie. Cokolwiek dzieje si? w ?rodowisku dooko?a nas, ma wp?yw na nasze ?ycie, a jako konsumenci mamy prawo do ochrony zdrowia i bezpiecze?stwa tego, co spo?ywamy.
Dzisiejszy temat o genetycznych modyfikacjach zosta? zainspirowany materia?ami zamieszczonymi na stronie Centrum Informacji o ?rodowisku. Zamiarem moim nie jest straszenie, ale zdobywanie coraz to szerszej ?wiadomo?ci na temat tego, co znajduje si? na naszym stole, bo w dzisiejszych czasach ?ród?o pochodzenia ?ywno?ci nabiera szczególnej wagi, jak nigdy przedtem. Chcia?bym przez to zach?ci? do poparcia ruchu, jaki mo?na zauwa?y? tutaj w Wielkiej Brytanii, by kupowa?, o ile to mo?liwe, lokalne produkty. Chocia? kto z nas, Polaków, oprze si? organicznym jagodom z Sainsbury’s przywiezionym prosto z Polski?
Czas na przepis. Lokalnie i zdrowo.

Surówka z cykorii i gruszek
?wie?a tegoroczna cykoria zago?ci?a ju? na sklepowych pó?kach. Nale?y do tej samej rodziny co sa?aty. Jednak ró?ni si? nie tylko kszta?tem, ale tak?e gorzkawym, zdecydowanym smakiem. Mo?na zmniejszy? jego intensywno?? przez podduszenie cykorii. W ten sposób mamy jeszcze jeden dodatek do g?ównego dania. Je?eli jednak ostro?? cykorii nam nie przeszkadza, mo?emy przyrz?dzi? z niej interesuj?c? surówk?.
Na 2 cykorie potrzebujemy 30 g sera ple?niowego – zach?cam, by spróbowa? angielskiego niebieskiego sera Stilton; 1 gruszk? i gar?? orzechów w?oskich; dodatkowo 2 ?y?ki oliwy, 1 ?y?k? octu winnego lub balsamicznego, 1 cytryn?, sól i pieprz. Cykori? przekrawamy na pó? i kroimy w poprzek. Gruszk? obieramy, usuwamy gniazdo nasienne i kroimy w kostk? lub cienkie plasterki, po czym skrapiamy sokiem z po?owy cytryny, by nie ciemnia?a tak szybko. Ser kruszymy i dodajemy razem z orzechami. Mieszamy i zalewamy sosem z oliwy, octu i soku z cytryny
(2 ?y?ki). Doprawiamy do smaku.

Miodowo-morelowy mus z rozmarynem
Chocia? sam przepis nie jest bardzo wiekowy, to jego sk?adniki by?y powszechnie stosowane w angielskiej kuchni ju? w ?redniowieczu. Na 6 porcji potrzebujemy: 50 g mas?a, 450 g suszonych moreli, 75 g miodu, 2 ?ody?ki rozmarynu, 1 ?y?k? sto?ow? ?elatyny i 300 ml double cream. Jako dekoracja pos?u?? nam drobno posiekane morele i rozmaryn. Mas?o rozpuszczamy na patelni, dodaj?c morele. Zanim mas?o nagrzeje si? nadmiernie, zalewamy ca?o?? wod? tak, by przykry? owoce. Doprowadzamy do zagotowania i zmniejszamy ogie?, dusz?c morele a? do mi?kko?ci. Oko?o 10 minut powinno wystarczy?, mo?na d?u?ej, ale nie nale?y wygotowa? ca?ej wody, bo b?dzie potrzebna do zmiksowania owoców na purée. Dodajemy miód (mo?emy da? mniej, je?eli uwa?amy, ?e ca?o?? b?dzie za s?odka). Dodajemy ca?e ga??zki rozmarynu i zostawiamy wszystko do ostygni?cia, pozwalaj?c na przenikni?cie zio?owego aromatu (by przyspieszy? ten proces, mo?na rozsmarowa? mas? p?asko na wi?kszym talerzu lub tacy). Gdy purée jest zimne, rozpuszczamy ?elatyn? w odrobinie gor?cej wody (6–8 ?y?ek powinno wystarczy?) i dodajemy do masy, wcze?niej wyjmuj?c rozmaryn. Osobno ubijamy ?mietan? i mieszamy delikatnie z purée (mo?emy doda? wi?cej ?mietany, co nie powinno znacz?co wp?yn?? na smak). Nak?adamy do kieliszków albo salaterek, dekoruj?c ma?? cz?stk? ga??zki rozmarynu i posiekanymi morelami. Mi?o?nicy czekolady mog? zetrze? równie? troch? gorzkiej czekolady. Deser przechowujemy w lodówce a? do czasu jego podania. Je?eli zamierzamy to zrobi? nied?ugo po jego przyrz?dzeniu, nie musimy dodawa? ?elatyny, pod warunkiem ?e masa owocowa jest ?cis?a i mamy do dyspozycji g?st? ?mietan? kremówk? (double cream wystarczy). Smacznego!!!

Galeria:
Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |kamieniarstwo wodzisław | śruby kwasoodporne | narzędzia warsztatowe Pszów | transport ekogroszek Jastrzębie | produkcja kontraktowa suplementów diety
meble na wymiar wodzisław | pręty gwintowane nierdzewne | supplements contract manufacturers | język angielski Katowice | stylizacje ślubne śląsk