KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Karuzela z sympatiami
2017.02.12 / Krystyna Cywi?ska
TAGI:
Share |
Ró?ne rzeczy si? pisze i mówi o nowych przybyszach z kraju. Ale jako? nikt nie pisze o tym, ?e zdo?ali dokona? tego, co nam si? przez lata nie udawa?o. Nam, czyli starej polskiej emigracji. Cho? si? bardzo o to stara?a. Pozyska? tutaj takiego jak ci nowo przybyli uznania jednak nie pozyska?a. I docenienia ich wk?adu w tutejsze ?ycie codzienne. Nas tu po wojnie ledwo zauwa?ano. Bywa?o, ?e lekcewa?ono. Niedoceniano. Przedrze?niano nasz akcent: zenk ju wery mucz.

Wy?miewano nasze maniery. Te r?czki ca?uj?. I t? ca?? nasz? galanteri?. Wykpiwano nasz hurrapatriotyzm i obsesj? narodowego m?cze?stwa. Nie byli?my tu zbyt popularni. Ci ?mieszni Polacy w demobilach, w ?ó?tych butach, z teczkami na zakupy.

A przecie? zaraz po wojnie stan?li?my do odbudowy tego kraju. Z ?o?nierzy walcz?cych o wolno?? stali?my si? armi? robotnicz?. Bia?ymi murzynami do wszystkiego. I ko?ci? niezgody w zwi?zkach zawodowych. Tych zakl?tych rewirach zamkni?tych dla obcych, najcz??ciej dobrze wykwalifikowanych si?. Jak si? do zwi?zku nie nale?a?o, nie mo?na by?o dosta? lepszej pracy. A ?eby si? do zwi?zku dosta?, trzeba by?o dosta? t? lepsz? prac?. Tak by?o przez wiele lat królowania zwi?zków zawodowych pod ber?em królowej. Wi?c powsta?y polskie robotnicze brygady. Srebrna brygada – pocz?wszy od genera?a w dó? – pucowa?a srebra w hotelach. ?e przypomn?, gen. Stanis?aw Maczek, os?awiony dowódca I Dywizji Pancernej, uwielbiany przez swoich ?o?nierzy, by? barmanem. Gen. Klemens Rudnicki, Generalny Inspektor Si? Zbrojnych, kurierem wycieczek po Europie. Gen. Stanis?aw Sosabowski, twórca 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej – magazynierem. Niegdysiejsi ministrowie i pos?owie do Sejmu II RP pracowali w fabryce biskwitów. Oficerowie z cenzusem stali na stra?y w muzeach. Byli dozorcami w magazynach i biurach. Kelnerami w restauracjach. Ci ni?si rang? wyr?bywali w?giel w kopalniach i orali tward? gleb?. Inni zabrali si? za rzemios?o. Hydraulików, szwaczek, pokojówek i kucharek by?o bez liku. A podziemia kolejki londy?skiej pe?ne by?y zamiataczy z dyplomem. Ale jako? tego nie zauwa?ano, ani nie doceniano, ani z uznaniem nie pisano. Nie mieli?my dobrej prasy. Raczej negatywn?, bo byli?my politycznie niewygodni. Polska si? nie liczy?a. Polacy te?. A emigracyjni politycy byli tu sol? w oku. Z czasem, uporczywie kuj?c, wyr?bali?my sobie chodniki akceptacji. Ale by?o nas ju? wtedy niewielu. Takie uznanie dla odchodz?cego gatunku.

Przyszed? rok 2004. Fala masowej emigracji i Polacy znów stali si? bia?ymi murzynami. Z t? ró?nic?, ?e od razu oficjalnie docenianymi, chwalonymi, po??danymi. Opisywanymi w prasie i pokazywanymi w telewizji. They blend with the landscape. Mieszka?cy wioski pod Yorkiem znów maj? na ?niadanie ?wie?e bu?eczki wypieczone przez polskiego piekarza i sprzedawane przez polsk? pretty girl, która nawet z angielskim sobie radzi – jak pokazywano w telewizji. Polska cleaning lady o rumianych policzkach – jak pisa? „Daily Telegraph” – wpisa?a si? w cywilizacj? brytyjskich domów. Bo dobrze je sprz?ta i czy?ci. Polski os?awiony plumber ratuje te domy od zalewu. Polski builder ratuje je przed ruin?. To by?by dopiero lament i dramat, gdyby ci polscy biali murzyni wrócili do kraju! ?eby si? tam przefarbowa? na adwokatów, architektów, bankowców i wyk?adowców. No, co by to by?o!?

Nikt kilka lat temu w takie hipotetyczne gdybania si? nie zabawia?. A? przyszed? niejaki Brexit i zdar? kurtyn? hipokryzji. Bo owszem, niech dokr?caj? te krany, wymiataj? kurze i stoj? rz?dem na ta?mie produkcyjnej. Ale przecie? zabieraj? nam miejsca w szpitalach, wyd?u?aj? kolejki do GP i bior? zasi?ki na dzieci, które zostawili babciom w Polsce. Nas po wojnie odsy?ano do kraju. T? zadr? za polityczn? skór?. Nowych przybyszy si? kokietowa?o w politycznie poprawnych czasach. Czy teraz zatrzasn? si? przed nimi Brexitowe wrota? A? krany znów zaczn? ciekn??, domy popada? w ruin?, a mieszka?cy wioski pod Yorkshire zaczn? znów je?? odmra?any chleb?

Tak? ot snuj? ponur? wizj?, w któr? wol? nie wierzy?. Nie chcia?abym si? raz jeszcze zawie?? w mi?o?ci w moim wieku. Tym razem do kraju, który mnie tu jednak przygarn??.

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |adwokat narkotyki warszawa | nakrętki nierdzewne | buty robocze Wodzisław | ekogroszek Pszów | suplementy diety produkcja
bubble bar | cyklinowanie Skierniewice | Pielęgnacja ogrodów Czerwionka-Leszczyny | gwoździe nierdzewne | stylistka katowice