KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
W rodzinnej atmosferze
2016.12.17 / Krystyna Cywi?ska
TAGI:
Share |
Oni mieszkaj? w domu, w dzielnicy, gdzie du?o drzew kasztanowych, a ma?o latarni. On mieszka sam, w surowym, bezosobowym, wynaj?tym pokoiku. Im ?ycie p?ynie dobrobytem i prac?, jemu prac?.

Oni maj? ju? wszystko, u niego tylko radio gra wieczorami. Oni maj? dwoje dzieci, maj? tak?e kota. Kot do niedawna nazywa? si? Misia, odk?d jednak wrócili z wakacji w Hiszpanii nazywa si? raz Czikita, raz Pepita, a raz Carmen. S? o to u nich w domu wieczne awantury. Pani jest za Czikit?, dzieci za Pepit?, a pan za Carmen. On na wakacje je?dzi do Polski, a kota mu trzyma? nie wolno. Oni maj? dwa samochody, a jego stary motocykl nawali?.

Pani domu pada pod ci??arem obowi?zków i tylko cud boski sprawi?, ?e jeszcze zipie, a pan domu dawno by zipa? przesta?, ale przy ?yciu trzymaj? go overtimy. Pani marzy o s?u??cej, a on o drzemce przed telewizorem. Kto wie, o czym marzy samotny cz?owiek?

Kiedy zbli?a?y si? ?wi?ta, pani domu zadecydowa?a, ?e przyszed? czas na spe?nienie dobrego uczynku.

– Nie powiem, ?ebym przepada?a za tym emigracyjnym gettem – powiedzia?a pani do pana przy ?niadaniu. – Ale mo?e warto by tak kogo? samotnego zaprosi? na wigilijny wieczór. Ostatecznie ma si? ten dom i wygod?.

– Jak sobie chcesz – rzek? i wyszed? do pracy.

Pani d?ugo medytowa?a. Przebiera?a w my?lach i palcami po klawiaturze telefonu. W ko?cu napisa?a w?a?nie do niego, tego samotnego pana SMS: Niech pan przyjdzie, posiedzimy w rodzinnej atmosferze w wigilijny wieczór.

W wigilijny wieczór by?a mg?a t?usta i g?sta. Autobusy chodzi?y leniwie, rzadko i niech?tnie. Zaproszony go?? d?ugo szuka? uliczki w jednakowych splotach ulic, potem domku w jednakowych szeregach, a potem d?ugo jeszcze je?dzi? palcem po drzwiach, nim natrafi? na dzwonek. Zadzwoni?. Cisza. Poczeka?. Znów zadzwoni?. Kiedy ju? chcia? odchodzi?, smutny i samotny, kto? zacz?? szamota? si? przy zamku.

– A! To pan?– powiedzia? pan domu, otwieraj?c drzwi.

– Ale? pan mia? odwag?, w taki pieski czas! Wejd? pan do ?rodka. ?ona si? ucieszy. Tylko cicho sza, bo rodzina przy telewizorze siedzi. Serial daj?, pi?ty epizod leci. I wepchn?? go?cia w ciemny korytarz. Z ciemnego korytarza wepchn?? go w ciemny pokój i w ciemnym usadzi? fotelu. Ze wszystkich stron ciemnego pokoju rozlega?o si? nami?tne syczenie o cisz?. W przerwie na reklamy pani poda?a r?k? do poca?owania.

– Bardzo si? cieszymy, ?e pan w ko?cu przyszed?. Ju? my?leli?my, ?e pan nie przyjdzie. Nie ma nic przyjemniejszego, jak posiedzie? w ?wi?tecznym nastroju przed telewizorem. Nareszcie ma cz?owiek ?wi?ty spokój. Jak przyjdzie druga przerwa, skocz? do kuchni po barszcz i ?ledzika i prze?amiemy si? op?atkiem.

– ?ona jest skonana po porz?dkach ?wi?tecznych – doda? pan ni w pi??, ni w dziewi??.

– Quiet! – wrzasn??y dzieci. – Zaczyna si?!

Po pó? godzinie serial si? sko?czy?, a zacz?? kabaret.

– Pod tego ?ledzika – powiedzia? pan i nala? whisky.

– Cheers! – powiedzia?a pani i zaraz doda?a, ?e nie ma nic przyjemniejszego, jak spokojny wieczór ?wi?teczny przy kominku, w rodzinnej serdecznej atmosferze.

– Jak si? sko?czy kabaret, raz dwa przynios? z kuchni barszcz i ?ledzika i prze?amiemy si? op?atkiem.

– ?onie nale?y si? troch? wypoczynku – doda? pan.

– Quiet! – wrzasn??y dzieci. Zaczyna si?.

Po kabarecie by? godzinny reporta? o zabójstwie seksualnym i pouczaj?cy komentarz, ?e dzieci i psów nie nale?y wypuszcza? po zmroku. Potem chór w bia?ych kome?kach ?piewa? d?ugo kol?dy, a najd?u?ej Silent Night.

– No to teraz skocz? do kuchni po ?ledzika i barszcz i prze?amiemy si? op?atkiem – powiedzia?a pani, wyci?gaj?c si? wreszcie z fotela.

– Jezus Maryja! – wrzasn?? pan. – A to?my si? zasiedzieli. Dzieci, marsz do ?ó?ka!

– Yes, daddy – krzykn??y i polecia?y z ?omotem na gór?.

Go?? w korytarzu zapina? palto, kiedy ukaza?a si? pani z tac? w r?ku.

– Aaa, pan ju? wychodzi? – krzykn??a zdumiona. Przecie? trzeba uszanowa? tradycj?. Jak wy tu wszyscy straszliwie zangliczeli?cie! ?eby nawet nie zaczeka? na op?atek!? – powiedzia?a i pokiwa?a paluszkiem. – A mo?e by tak pan wpad? do nas jutro wieczorem, to sobie posiedzimy przy ?wi?cie w rodzinnej atmosferze?

– Wpadnij pan, ?ona si? ucieszy – powiedzia? pan i zamkn?? za go?ciem drzwi.

Autobusy ju? spa?y po zajezdniach, na niebie nie by?o gwiazd, tylko mg?a g?sta i t?usta. A jemu teraz by?o wsz?dzie daleko. Najdalej do domu…

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |nagrobki wodzisław | nity nierdzewne | palnik gazowy Gorzyce | węgiel Żory | mediacje Rybnik
okulista Gdynia Karwiny | nity nierdzewne | Pielęgnacja ogrodów Rybnik | gwoździe nierdzewne | dacharbeiten wien