KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
?wiat do d...
2014.07.07 / Krystyna Cywi?ska
TAGI:
Share |
W ?yciu jak w dowcipie. Dwaj warszawiacy siedz? w cyrku. Na arenie wyst?p liliputów. Jacek nie kryje zachwytu. – Patrz – mówi do Grzesia – jacy oni mali. To nie do wiary. Na co Grze?, z gestem lekcewa?ewania: – Te? mi co?! Widzia?em wi?kszych kar?ów. Zawsze mo?na ich zobaczy?, jak si? poszerzy zakres widzenia. Albo wiedzy o innych.

Strasznego mamy premiera! Ba?wan. Arogant. Polityczny spryciarz. Otacza si? kolesiami, a jeden gorszy od drugiego. To klika! Gorzej! To polityczne gangsterstwo. Banda k?amców i oszustów. Oszukuj? naród, zaciemniaj? rzeczywisto??. Manipuluj? mediami. Wykorzystuj? ka?d? sytuacj?, ?eby nie zlecie? ze sto?ków. I w ogóle f***k them all. Przy czym f***k jest wykropkowane po pierwszej literze. Jak ka?e dobry obyczaj. Jest jeszcze taki?

O jakiego chodzi tu premiera i jego rz?d? O Donalda Tuska – s?ysz? uradowany wrzask opozycji. Nie o Tuska i nie o jego rz?d. Chodzi o Davida Camerona i jego gabinet. Bo tak Camerona w niektórych pismach i w internecie oceniaj? i opisuj? Brytyjczycy ró?nej ma?ci. Zatrudnia? we w?asnym rz?dzie kryminalistów – czytam. Jeden z nich – wybitny dziennikarz, Andy Coulson, czeka na wyrok. Korzysta? z telefonicznych pods?uchów ró?nych celebrytów i rodziny królewskiej. Dla medialnej sensacji pisma, którego by? naczelnym redaktorem. Pismo, „News of the World” – jak wiemy – zamkni?to. Jego te? by? mo?e zamkn?. Mo?e posiedzi. Mimo ?e siedzia? w rz?dzie jako wa?ny doradca premiera w sprawach medialnych. Drugi kryminalista w rz?dzie – jak pisz? niektóre dzienniki – te? rz?du wybitny doradca, to – jak si? okaza?o – pedofil. Premier Cameron – czytam w konserwatywnym „The Daily Telegraph” – ani jego klika niczego si? nie nauczyli i niczego nie zrozumieli. Brn? dalej, trzymaj?c si? kurczowo w?adzy.

Brytyjska afera pods?uchowa, cho? telefoniczna, jest te? skandalem. Ale tym si? ró?ni od polskiej afery pods?uchowej, ?e nie dotyczy skandalicznych wypowiedzi polityków, tylko drobnych skandali obyczajowych celebrytów. No i skandalicznego post?powania dziennikarzy. Posypa?y si? jak z worka Judaszów zeznania w Izbie Gmin, w prokuraturze brytyjskiej i w s?dach. Po uniewinnieniu g?ównej oskar?onej, Rebeki Brooks, prasa zawrza?a. Napa?? na wolno?? s?owa. Zamordyzm polityczny. Ha?ba i wstyd.

W tym samym czasie haniebny zamordyzm w?adzy – jak twierdz? niektórzy polscy politycy i dziennikarze – objawi? si? w Warszawie najazdem na tygodnik „Wprost” s?u?b bezpiecze?stwa i policji. Tusk powinien odej??! Cameron powinien odej??! A gdyby przy?o?y? ucho do ?cian gabinetów brytyjskich (i nie tylko) polityków, cz?owiek by uszom w?asnym nie wierzy?. Siarczy?cie kln? wszyscy. I wszyscy k?ami?. Wsz?dzie. Bodaj najbarwniej przeklinaj? Rosjanie i Amerykanie. I jedni, i drudzy bodaj najbardziej k?ami?. Z ta?m nagrywanych w Bia?ym Domu na ?yczenie prezydenta Nixona, trzeba by?o po aferze Watergate wycina? co grubsze wyrazy po par? razy i na dodatek dowody publicznych k?amstw politycznych Nixona.

Polska afera pods?uchowa to ma?e piwo z ma?? pian? w porównaniu z innymi aferami. Ale piana polityczno-publiczna w naszym kraju jest bita do absurdu. Ka?dy kto ma r?k? i nog? w mediach czy w sejmie wylewa jej potoki na publiczny u?ytek. Gadaj?, paplaj?, opluwaj? si?. Denuncjuj?, wyzywaj? i obrzucaj? obelgami. Brytyjczycy s? mniej gadatliwi. Bardziej pow?ci?gliwi publicznie. Nie ok?adaj? si? brzydkimi wyrazami. Nie dokopuj? sobie bole?nie w telewizji. W tym kraju jest to wci?? domen? dziennikarzy i publicystów w ich wyrafinowanym wachlarzu kwiecisto?ci i pomys?owo?ci j?zykowej. Na przyk?ad o przywódcy opozycyjnej Partii Pracy Edzie Millibandzie wybitny publicysta i dziennikarz telewizyjny Jeremy Paxman powiedzia?, ?e jest tak atrakcyjny jak pies w windzie puszczaj?cy b?ki. Do takiej metafory polscy dziennikarze i politycy jeszcze nie doro?li. Ale dajmy im czas. Pr?dzej czy pó?niej dorosn?.

?yjemy w kraju wci?? jeszcze Wielkiej Brytanii, gdzie przez pi??dziesi?t lat wielbiono i obsypywano honorami telewizyjnego pokrak? i obrzydliwca Jimmy Savile’a. I nikt tu nie wiedzia?, czy nie chcia? wiedzie?, ?e by? to notoryczny pedofil, zboczeniec seksualny, nekrofil i sadysta. Czy w Polsce by?oby to mo?liwe? ?yjemy w kraju wci?? jeszcze Wielkiej Brytanii, w którym rozprzestrzeniaj? si? getta z w?asnymi prawami. W którym podatnik p?aci za szko?y wpajania nienawi?ci do tego narodu i tego ustroju. W którym hoduje si? d?ihadystów muzu?ma?skich na eksport terroru. W którego wielu du?ych miastach okr?gi wyborcze bywaj? zdominowane przez obcy temu krajowi element. A samorz?dy obsadzane przez muzu?manów i kolorowych z w?asnymi interesami. ?yjemy w kraju, który powoli przeistacza si? etnicznie i traci w?asn? narodow? to?samo??. Gdzie s?u?ba zdrowia i s?u?by socjalne nie panuj? ju? nad sytuacj?. Gdzie uliczne gangi wzajemnie si? morduj? i handluj? narkotykami.

Czy w Polsce by?oby to mo?liwe? Polska jest wci?? krajem stabilnym. Krajem wzgl?dnie spokojnym. Stopniowo i dobrze si? rozwijaj?cym gospodarczo. A tu nagle czytam: – Wypieprzaj z rz?du ty nieudaczniku. Do cholery z takim ustrojem. Won! Tusk musi odej??!

Odejdzie, odejdzie, pr?dzej czy pó?niej. Cameron musi odej??! Odejdzie, odejdzie, pr?dzej czy pó?niej. A ?e przeklinaj?? A kto dzi? nie przeklina? Czy ty drogi Czytelniku te? nie?

?yjemy w ?wiecie frustratów. Publicznych i prywatnych. Niepotrafi?cych si? znale?? w tej naszej wulkanicznej globalnej rzeczywisto?ci i globalnego schamienia. O wi?kszy dystans prosimy. Polityków ?eruj?cych i zarabiaj?cych na nas. I dziennikarzy, ?eruj?cych i zarabiaj?cych na nas i na politykach. Jacy oni wszyscy mali! Widzieli?cie wi?kszych kar?ów ni? nasze?! Nie? No to si? rozgl?dnijcie.

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |adwokat wykroczenia warszawa | liny nierdzewne | wiertło do metalu Wodzisław | ekogroszek Rydułtowy | mediator Wodzisław
dietetyk racibórz | cyklinowanie Żyrardów | Utrzymanie zieleni Żory | gwoździe nierdzewne | usg oka gdańsk