KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 18 sierpień 2019
E-WYDANIE
PUBLICYSTYKA
REPORTAŻ
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZŁY
CZAS TO PIENIĄDZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNOŚCI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
FAWLEY COURT
REWERS
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDYŃSKIE
ROZMOWA
LISTY DO REDAKCJI
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SIĘ DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWIŃSKA
ANDRZEJ LICHOTA
WACŁAW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MAŁKIEWICZ
V.VALDI
SPORT
AKTUALNOŚCI
RELACJA
ROZMOWA
FELIETON
GALERIA
PODRÓŻE
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ŚWIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
NA ŁAWECZCE
MANIA GOTOWANIA
KRZYŻÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KOŃCU JĘZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTYŚCI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZŁOWSKA
WOJCIECH SOBCZYŃSKI
RYSZARD SZYDŁO
PAWEŁ KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABAŁA
IWONA ZAJĄC
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENIĄŻEK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
SŁAWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWEŁ WĄSEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SOŁOWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIEŃKO
FOTOREPORTAŻ
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Tworzenie nowej, polskiej jakości na Wyspach Brytyjskich
2013.06.09 / Arkady Rzegocki
TAGI:
Share |
Przed rokiem 2004 nierzadko można było usłyszeć głosy, że rola szkół sobotnich i wielu instytucji emigracyjnych w sposób naturalny dobiega końca. Szkoły sobotnie pustoszały, dzieci w drugim, trzecim, czasem czwartym pokoleniu przestawały mówić po polsku. Ta sytuacja uległa radykalnej zmianie po wejściu Polski do Wspólnot Europejskich. Skala emigracji Polaków zaskoczyła nie tylko Brytyjczyków, ale i nas samych, zarówno w kraju, jak i na emigracji.

Dziś, podobnie jak w latach 50., polskie szkoły sobotnie ponownie się zapełniły, a rodzice zapisujący swoje dzieci muszą ustawiać się w kolejkach w oczekiwaniu na miejsce. Język polski stał się drugim najczęściej używanym w Zjednoczonym Królestwie językiem, a Polki zaczęły rodzić najwięcej dzieci spośród wszystkich grup etnicznych. Polskie towary można spotkać w wielu sklepach, a nasz język słyszany przy Exhibition Road nie jest już egzotyką. Choć nasza obecność w Londynie ma długą historię, to jednak duża część nowej emigracji nie jest świadoma dorobku wcześniejszych pokoleń. Nie jest świadoma faktu, że Londyn przez wiele lat był nieformalną stolicą Polski.
Jakie mogą być konsekwencje faktu, iż Polacy stanowią dziś znaczącą część społeczeństwa brytyjskiego? Czy możliwy jest scenariusz znany z historii innych narodów, gdzie diaspora ma znaczący wpływ na dynamikę stosunków międzypaństwowych, a jej osiągnięcia, sukcesy pracują dla dobra całej wspólnoty? Prawdopodobnie nie, bowiem dotychczasowe doświadczenie wskazuje, iż Polacy okazywali się wymarzonymi imigrantami. Wyjątkowe zdolności asymilacyjne pozwalały im szybko wtopić się w nowe środowisko. Dlatego Polki rodzą dziś znakomitych obywateli brytyjskich, a Polacy biorą udział w budowie brytyjskiego bogactwa. Więzy z miejscem urodzenia, wychowania pozostały tylko w formie sentymentalnego wpisu w paszporcie.

Czy możliwy jest jednak inny, raczej adaptacyjny nie asymilacyjny scenariusz? Jestem przekonany, że stoimy dziś przed ogromną szansą skorzystania z potencjału, który tkwi w sięgającej niemal miliona mniejszości Polskiej oraz stałej - od 1940 - polskiej obecności w Londynie i w Wielkiej Brytanii. Możemy stać się nie tylko liczną, ale i znaczącą mniejszością na Wyspach. Być może wreszcie w Wielkiej Brytanii szersze zainteresowanie Polską, a nawet moda na Polskę przekują się w strategiczne polsko-brytyjskie partnerstwo. To jednak wymaga ogromnej pracy wykraczającej poza zabiegi dyplomacji. Naszym wysiłkom sprzyja rosnąca rola polskiego państwa i polskiej gospodarki. Sam fakt istnienia niepodległego państwa, państwowych instytucji oraz dyplomacji jest niezwykle ważny, ale równolegle musi on zostać wsparty aktywnością obywatelską Polaków zamieszkujących dziś Wielką Brytanię. Londyn może stać się trampoliną dynamizującą rozwój naszych stosunków międzynarodowych. Wymaga to jednak uruchomienia w jeszcze większym niż dotychczas stopniu dyplomacji publicznej, obywatelskiej. Takiego zdefiniowania polskiego soft power, które okaże się najbardziej atrakcyjne.

Polska powinna mieć na Wyspach swoje stojące na najwyższym poziomie przyczółki kulturalne, artystyczne, literackie, jak również naukowe. Powinny one przypominać nie tylko o tym, co tu i teraz, ale także o naszym wyjątkowym doświadczeniu – doświadczeniu zmagań o wolność i zwycięskie starcie z dwoma totalitaryzmami.
Polski Ośrodek Naukowy UJ blisko współpracujący na wielu polach z zasłużonym Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie powoli staje się takim właśnie istotnym, przyczółkiem naukowo-edukacyjnym w Londynie.

Dwa tygodnie temu Rektor Uniwersytetu w Cambridge, prof. Sir Leszek Borysiewicz odwiedził Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Na spotkaniu z rektorami i dziekanami dzielił się doświadczeniami prowadzenia jednej z najlepszych uczelni w świecie. Wcześniej, 5 marca, prof. Borysiewicz wygłosił znakomity, historyczny wykład stanowiący ważną inspirację dla naszych działań. Rektor Cambridge zwrócił uwagę na cztery kluczowe punkty, konieczne do realizacji idei uniwersytetu w XXI wieku. Po pierwsze excellence – doskonałość, dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu w badaniach naukowych i pracy dydaktycznej. Po drugie wolność rozumiana jako wymiana myśli, swoboda badań naukowych, istnienie różnych punktów widzenia, debata, ale też niezależność, zarówno od państwa, jak i od mecenasów. Po trzecie nie rozdzielanie badań od nauczania, a zatem bliska współpraca naukowca ze studentem. Po czwarte wreszcie – globalne ambicje.

Cieszę się, że wskazane przez prof. Borysiewicza elementy stały się misją i wyzwaniem budowanego ośrodka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie. Bez stałego wysiłku, ciągłego dążenia do doskonałości, bez wolności, otwartości na różne poglądy i opinie, bez bliskich relacji badacz – student, mistrz – uczeń oraz bez globalnych ambicji nie będzie możliwe powołanie wiodącego polskiego ośrodka naukowo-edukacyjnego, kształcącego przyszłe kadry polskiej dyplomacji rozumianej bardzo szeroko. Ośrodka, który z czasem będzie mógł konkurować z najlepszymi uczelniami Brytyjskimi.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób – wykładowców polskich i brytyjskich, instytucji emigracyjnych, zwłaszcza PUNO i Ogniska, dzięki wsparciu polskich instytucji - szczególnie polskiej Ambasady, Konsulatu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale przede wszystkim dzięki zaangażowaniu naszych słuchaczy, absolwentów oraz seminarzystów – udaje się tworzyć w Londynie nową, polską jakość.

Za to zaangażowanie dziękuje wszystkim obecnym na uroczystości wręczenia dyplomów. Szczególnie jednak gratuluję absolwentom drugiej już edycji pierwszych w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego studiów zagranicznych „Polsko-Brytyjskie Partnerstwo Strategiczne” prowadzonych we współpracy z PUNO oraz seminarzystom pracującym nad swoimi doktoratami.

Na dzień przed świętem UJ, w rocznicę założenia naszego uniwersytetu 12 maja 1364 warto uświadomić sobie tę wielką odpowiedzialność. W naszych rękach znajduje się ważna część polskiej soft power. Między innymi od naszych działań zależy to, czy polska obecność w Londynie będzie żywym elementem polskiej tkanki i pozwoli nada nowy, światowy, wymiar polskości.

dr hab. Arkady Rzegocki, prof. PUNO


NAGRODA ZA WYTRWAŁOŚĆ I DETERMINACJĘ

Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego już po raz drugi w swojej krótkiej historii wręczył w Ambasadzie RP w Londynie dyplomy ukończenia studiów podyplomowych: Polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne w Unii Europejskiej i NATO. W tym roku do grona absolwentów dołączyli także słuchacze seminarium doktoranckiego.

Otwierający uroczystość Ambasador RP Witold Sobków pogratulował studentom wytrwałości, motywacji i determinacji w rozwijaniu swoich umiejętności i kariery, a także zaznaczył, że nie jest to pierwsza wspólna inicjatywa PON-u i Ambasady RP w Londynie. Do projektów współpracy tych dwóch placówek można zaliczyć Wykład Jagielloński rektora Uniwersytetu w Cambridge prof. Leszka Borysiewicza czy promocję internetową filmów z cyklu Spacer po polskim Londynie. O konieczności dalszej współpracy i powstawania kolejnych instytucji i organizacji edukacyjno-kulturalnych mówił kierownik Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Arkady Rzegocki, który podkreślił rosnącą rolę Polaków w Wielkiej Brytanii i ich zaangażowanie w podtrzymywanie polskiej tradycji, języka i kultury (tekst powyżej). Zaprezentował także plany działalności Ośrodka PON na zbliżający się rok akademicki, obejmujące między innymi już trzecią edycję studiów podyplomowych, a także studia magisterskie w zakresie stosunków międzynarodowych.

Dyplomy absolwentom wręczali prof. Arkady Rzegocki oraz prof. Stefan Stańczyk – wicerektor PUNO. Po ceremonii rozdania dyplomów dr Bernice Falkowska w imieniu swojego męża, długoletniego rektora PUNO prof. Wojciecha Falkowskiego, odebrała z rąk Ambasadora RP odznaczenie – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, drugie najwyższe po Orderze Orła Białego odznaczenie cywilne w Polsce (sylwetka prof. Falkowskiego na str. 20). Uroczystość zakończył koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Damiana i Klary Falkowskich oraz Bartosza Barasińskiego.

Cieszy fakt, że polska młodzież walczy ze stereotypem Polaka-taniej siły roboczej i szuka innych rozwiązań na ułożenie sobie życia poza granicami kraju. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej Wyspy Brytyjskie zalała czwarta z kolei fala emigracji – nieporównywalnien silniejsza niż wszystkie poprzednie od lat 40. XX wieku.

Podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego o rozwoju fal emigracji mówił w gościnnym wykładzie Bogusław Sonik, poseł do Parlamentu Europejskiego. Porównał on dawną emigrację do tej obecnej, pokazując jak Polacy rosną w siłę i walczą o swojå pozycję poza granicami kraju.

Podyplomowy kurs Uniwersytetu Jagiellońskiego jest prowadzony w partnerstwie z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie. Współpraca tych dwóch uniwersytetów okazała się trafną odpowiedzią na potrzeby edukacyjne młodych Polaków mieszkających na Wyspach, z roku na rok poszerzając swoją ofertę akademicką o nowe kursy i pozwalając im podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Agata Baran

Autorka jest stypendystką programu Erasmus,
odbywającą staż w biurze PON UJ w Londynie.

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyjeżdźasz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 31653
Tak

25910
82%
Nie

5743
18%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |usługi kamieniarskie wodzisław | śruby nierdzewne | pielęgnacja dłoni gdańsk | pellet Wodzisław | profile specjalne
zespół muzyczny knurów | cyklinowanie Błonie | wyznaczanie granic Rybnik | szczepienia dla podróżujących Wodzisław Śląski | panele podłogowe wodzisław rybnik