KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Wakacje „ o rzut beretem"
2012.09.11 / Monika S. Jakubowska
TAGI:
Share |
Francja – na pocz?tek elegancja. Jak dla mnie, zaraz po niej Cartier-Bresson, sery, wino, gilotyna i czarny beret, a ten koniecznie z antenk?. Do tego wie?a Eiffla i duet Deneueve/ McLaren ?piewaj?cy „Jazz is Paris”. Moje dotychczasowe kompendium wiedzy o Francji zakrawa o ignoranctwo ale na swoje usprawiedliwienie mam fakt, ?e do ubieg?ego miesi?ca przez ten kraj jedynie przeje?d?a?am. Z pocz?tkiem sierpnia uda?o mi si? „wyskoczy?” z jednodniow? wizyt? do ojczyzny Victora Hugo i Chanel i nie tylko j? sfotografowa? ale te? dotkn??, pow?cha? a nawet ugry??...

Ucieczka z rozentuzjazmowanego Olimpiad? Londynu (czytaj: t?ocznego do granic mo?liwo?ci) by?a istnym b?ogos?awie?stwem wi?c otrzymawszy zaproszenie od DFDS SEAWAYS nie zastanawia?am si? d?ugo - azymut Dunkierka! Zanim jednak tam trafi?am, przede mn? sta?o nie lada wyzwanie – dosta? si? do centrum, na St Pancras. Na czas. A to ju? by?o lekko k?opotliwe. Z delikatn? obsuw? i kiszkami graj?cymi marsza (cho? bardziej wskazana by?a Marsylianka) uda?o si? nam dotrze? do Dover i wjecha? na prom, gdzie jeszcze wypada?o zamówi? full English breakfast. Podró? promem trwa?a mniej ni? dwie godziny podczas których mo?na by?o zje??, wypi? kaw? czy nacieszy? oczy „wielk? wod?”, cho? to „tylko” kana?.
Zje?d?aj?c z promu wi?kszo?? aut kieruje si? na autostrad?, by dalej mkn?? w g??b kontynentu. Nasza wycieczka pomkn??a szos? w kierunku ma?ej miejscowo?ci Gravelines która ju? w XII wieku by?a wa?nym miastem portowym. Jak dla mnie miasteczko ma atmosfer? kurortu wypoczynkowego czy te? uzdrowiska. Knajpka przy knajpce, nikt si? nigdzie nie ?pieszy, a rzeka Aa kolorowa od kajaków, ?aglówek i innych „urz?dze?” do uprawiania sportów wodnych. W restauracjach serwuj? solidne porcje obiadowe wi?c po takim posi?ku i deserze pó?metrowej d?ugo?ci, zwolnienie tempa okazuje si? jak najbardziej na miejscu.
Po krótkiej wizycie w Gravelines kierujemy si? na Wschód do Dunkierki, która le?y zaledwie 25 km dalej. Cho? historia miasta jest bardzo barwna i si?ga XVII wieku, to Dunkierka jest bardziej kojarzona z II Wojn? ?wiatow? i Operacj? „Dynamo”. Odwiedzamy lokalne muzeum, gdzie na 700 metrach kwadratowych zgromadzono imponujac? ilo?? eksponatów z czasów wojny: bro?, mundury, mapy, zdj?cia - warto tam trafi? i z pewno?ci? ka?dy znajdzie co? dla siebie. Je?li chodzi o mnie, to nie przesta?am fotografowa? nawet wtedy, gdy wychodzili?my z obiektu i rozmawiali?my z opiekunem wystawy – by? przefrancuski!
W centrum, z dzwonnicy ko?cio?a ?w. Eligiusza z Noyon fotografuj? zapieraj?c? dech w piersiach panoram? miasta, a potem pla?? Malo de Bains. Wszystko wydaje si? by? takie odmienne, takie ró?ne od Londynu, który jest gwarny, zat?oczony a Ty w nim zawsze w po?piechu... Zdejmuj? buty i boso przechadzam si? po pla?y. Pozwalam falom poliza? nogawki, w kieszenie wpycham kilka kamieni, i ju? pora wraca?. W drodze powrotnej jeszcze kolacja, wizyta na mostku kapita?skim i przepi?kny zachód slo?ca. Tego ostatniego nie fotografuj? w obawie przed kiczem wylewaj?cym si? potem ze zdj?cia.
Cho? to tylko jeden dzie? bez stolicy– odpocz??am. Spróbowa?am Francji, cho? od wybrze?a Anglii to tylko dwugodzinna podró? promem.
Je?li czujesz si? zm?czony po?piechem a potrzebujesz krótkiej przerwy – polecam pó?nocn? Francj? i powtykane w jej wybrze?e urokliwe miasteczka. Za? po wnikliwej (dziennikarskiej) rozmowie z kapitanem promu o?wiadczam, ?e nie ma bezpieczniejszego sposobu na wydostanie si? z Wysp. Nawet je?li nagle spod wody wyros?aby góra lodowa – kapitan DFDS „da rad?”.
Gdyby jeszcze nie ten piasek, który wydawa? si? sypa? z ka?dej cz??ci mojej garderoby...
Monika S. Jakubowska
Galeria:
Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |zakład kamieniarski wodzisław | liny nierdzewne | szlifierka kątowa Pszów | ekogroszek Rydułtowy | giętarka trójrolkowa
okulista Gdańsk Wrzeszcz | blachowkręty nierdzewne | mapa do celów projektowych Rybnik | nakrętki zrywalne nierdzewne | botox gdańsk