KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Czym pachnie Islandia?
2012.03.06 / Edyta Kozio?
TAGI:
Share |
G?ównie siark?. Islandczycy dodaliby jeszcze, ?e ogniem, górami i lodem, bo s? to symbole, które wybrali na swoj? flag? narodow?. Sk?d ten zapach siarki? Z licznych ?róde?, z których wydobywa si? gor?ca para wodna i gazy, a ?ród?a te ?atwo rozpozna? po oparach, syczeniu i charakterystycznym zapachu. Na Islandii mówi si?, ?e w ?ród?ach tych diabe? gotuje swoj? zup?.

Islandia to wyspa wulkaniczna, to szczyt wulkanu z pasma wulkanicznego znajduj?cego si? w Atlantyku, który ci?gnie si? a? do Karaibów. By rzec dok?adniej – Islandia jest jednym szczytem tego pasma a Karaiby drugim. Nie b?d? tu rozstrzyga?, które wyspy s? pocz?tkiem, a które ko?cem, bo zale?y to od punktu widzenia, nadmieni? tylko, ?e Islandczycy lubi? si? uwa?a? za p?pek ?wiata. Jest to wyspa przepi?kna, a zarazem bardzo tajemnicza. Pe?na kontrastów, delikatno?ci, wiary w trolle i elfy, a z drugiej strony dzika i surowa. Nic dziwnego, ?e wyspa ta jest rajem dla fotografów i ca?ej rzeszy artystów. Wyspiarze szanuj? prywatno?? i na przyk?ad w Blönduós mo?na spotka? Erica Claptona, który siedzi sobie w pubie i gra na gitarze.

Czym jeszcze pachnie Islandia...? Oczywi?cie potrawami. Jedynymi w swoim rodzaju. Nie dla wybrednych. Dania te s? osobliwe. I podawane w szczególnym okresie. Chodzi tu o Þorrablót. To ?wi?to miesi?ca þorri, najch?odniejszego okresu zimy, przypadaj?cego na koniec stycznia i trwaj?cy do ko?ca lutego. Jest to ?wi?to poga?skie, obchodzone co roku. Od zamierzch?ych czasów rok jest podzielony na dwie pory i w?a?nie w okresie zimowym Islandczycy ucztuj?, by przetrwa? w tym nieprzyjaznym klimacie. Potrawy te mo?na znale?? na islandzkim stole tak?e 23 grudnia. Jak dla nas, s? one niezwyk?e i cz?sto niejadalne. Mo?na si? delektowa? daniem ze zgni?ego rekina Hákarl, Svið – czyli owcz? g?ow?, z oczami, z?bami, j?zykiem. Sviðasulta to taki ich salceson sk?adaj?cy si? z ga?ek ocznych, j?zyka i mózgu owczego, Harðfiskur – ryb?, któr? Islandczycy susz? na s?o?cu, lub Hrútspungar, czyli j?drami baranimi.

Islandia to mieszanka przeró?nych zapachów. Mamy zapach mro?nego powietrza, szalej?cych wiatrów, a do tego cudowny spektakl, jakim s? bia?e noce i zorze polarne, tak zwane Aurora Borealis”. Kiedy szalej? ch?odne, arktyczne porywiste wiatry, cz?owiek ma uczucie, ?e temperatura spada do -300C. Podmuch takiego wiatru potrafi przekroczy? 90 m/s. S? te? wiatry s?oneczne, które z wiatrem maj? niewiele wspólnego. To d?wi?k towarzysz?cy zorzom polarnym, d?wi?k dla wybra?ców, bo nie ka?dy mo?e go us?ysze? – wiatr ten to delikatny szum. Zorze polarne to przepi?kne zjawisko, które zawdzi?czamy burzom magnetycznym. Mo?na by je ogl?da? przez ca?y rok, gdyby nie by?o bia?ych nocy, które trwaj? od po?owy kwietnia do sierpnia. S?o?ce zachodzi najwy?ej na pi?? minut...

Zapach historii. Islandczycy nadal bardzo mocno wierz? w elfy i trole. ?yj? one schowane w ska?ach. W tych najpi?kniejszych oczywi?cie. Pomimo przej?cia na chrze?cija?stwo w 1000 roku, kiedy to ówczesny wódz Þorgeir wrzuci? do wody ostatnie obrazy poga?skich bogów, wiara ta nadal jest bardzo silna. Istnieje nawet Ministerstwo Troli, które mi?dzy innymi sprawdza, czy teren, na którym Islandczyk chce wybudowa? dom, nie jest ju? zaj?ty przez jakiego? trola. Trole s? najwi?ksze ze wszystkich istot zamieszkuj?cych wysp?. Ich wzrost si?ga czterech metrów. Dimmuborgir jest jednym z miejsc, gdzie mo?na je spotka?. Oprócz troli ?yj? tam jeszcze elfy i krasnale. Te pierwsze s? tajemnicze, chroni?ce swoj? prywatno??, ale za to dobrze ubrane. Krasnoludki s? wielko?ci dziecka i na ogó? marudne.

Islandczycy bardzo szanuj? stare opowie?ci zwane sagami. S? one do dzisiaj wa?n? cz??ci? kultury islandzkiej. Zacz?to je zapisywa? oko?o X wieku. Do najpi?kniejszych nale?y Saga o Njalu opowiadaj?ca histori? trzech rozwodów. Ciekawostk? jest fakt, ?e do dzisiaj wi?kszo?? imion islandzkich pochodzi z sag. I przyjmowanie imienia ojca jako nazwisko dla potomka.

Zapach flory i fauny. Surowy i niezbyt przyjazny klimat, krótki okres wegetacji, a tak?e cz??ciowo izolacja Islandii nie sprzyja rozwojowi flory. Wi?ksz? cz??? Islandii porasta tundra. Sami Islandczycy ?miej? si? z wyspiarskiego krajobrazu w ?artach. Jednym z ulubionych jest ten: Co trzeba zrobi?, jak si? zgubi w islandzkim lesie? Wystarczy wsta?. Poza mchem, traw? i porostami mo?na te? spotka? mniszka lekarskiego czy ?ubin. I krzewy. Niektóre smaczne – bo z borówkami. Wyspiarze podj?li si? zalesiania swojego kraju. Mo?na ju? spotka? ma?e skupiska zasadzonych drzewek Islandii nie zamieszkuj? p?azy ani gady, za to ca?a gama owadów. Miejscem, w którym mo?na si? o tym przekona? jest powulkaniczne jezioro Mývatn, czyli jezioro komarów. W okresie letnim nale?y naby? specjaln? mask? na twarz... Jedynym ssakiem, uwa?anym za rodzimy gatunek jest islandzki lis arktyczny. I mo?na spotka? renifery, które ?yj? na wolno?ci w stadach. Zobaczy? mo?na je po wschodniej stronie Islandii wokó? lodowca Vatnajökul. W przybrze?nych wodach Islandii mo?na spotka? foki, morsy,delfiny, orki i wieloryby. Dum? wyspiarzy s? ich konie, tzw. kucyki islandzkie. Ka?dy Islandczyk, zapytany o tego konia, odpowie, ?e nie ma drugiego takiego samego. Jak odcisk palca. Niepowtarzalny. A w lecie, na fiordach, mo?na spotka? maskonury. Przepi?kne, o smutnym, zamy?lonym spojrzeniu.

Zapach niepowtarzalno?ci. Na zachodnich fiordach Látrabjarg przyl?dku Bjarngtangar mo?na znale?? samotnie stoj?cy budynek. Nic dziwnego na tej wyspie? Racja. Jest takich wiele. Ale ten jeden jest szczególny. Mie?ci si? tam pizzeria Sliceland – najdalej wysuni?ta na zachód Europy. Otwarta jest tylko w okresie letnim i tylko przez trzy godziny, od 15.00 do 18.00.

Stoj? na skale i wciagam g?eboko powietrze. T? mieszank? zapachów. Gdzie? w dali kto? ?piewa.. ?piew miesza si? z szumem wiatru i odg?osem fal rozbijaj?cych si? o ska?y. Patrz? w dal i dostaj? g?siej skórki. Bynajmniej nie z zimna. Wiem jedno. Islandio, ja wróc?.

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |Registration of dietary supplements | łańcuchy nierdzewne | sklep bhp Pszów | pellet Rybnik | mediacje Wodzisław
kuchnie na wymiar wodzisław | wkręty nierdzewne | usługi geodezyjne Rybnik | opaski kwasoodporne | personal shopping śląsk