KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Wszystkie chwyty dozwolone
2011.09.12 / Miko?aj H?ciak
TAGI:
Share |
Co ??czy dwie s?ynne szko?y w Eton i Lancing? Rywalizacja o rezultaty, a mo?e o list? s?awnych wychowanków zapisanych w historii kraju? Jest jeszcze co? wi?cej.

Chodzi o deser zwany mess, czyli ba?agan. Jeden to Eton Mess, a drugi to Lancing Mess. Obydwa podobne, ale nikt nie wie, w którym miejscu po raz pierwszy zacz?to ten deser podawa?. Ró?ne historie i anegdoty s? z tym zwi?zane. Nie mniej jednak, pewne zasady obowi?zuj?: w deserze musz? znale?? si? i truskawki, i ?mietana. Ca?a reszta, jak bezy, lody czy inne dodatki, to sprawa drugorz?dna, cho? nie bez znaczenia dla smaku. Spotyka si? wersje zarówno z truskawkami, jak i z bananami, ale tradycjonali?ci uznaj? jednak tylko t? pierwsz?. A przecie? mo?na owoce te zast?pi? np. malinami i te? b?dzie pysznie.
Co potrzebujemy?
Sprz?t: ma?a i du?a miska, trzepaczka, ma?y nó?, miseczki deserowe, pucharki lub kieliszki do Martini; taca i papier do pieczenia.
Sk?adniki na 4 osoby: 400 g ?wie?ych truskawek, 1 ?y?ka cukru pudru, 1 ?y?ka esencji waniliowej, 400 ml ?mietany kremówki (double cream), 2 du?e bezy, 4 kruche ciasteczka (shortbread).
P?uczemy truskawki, pozbawiamy je szypu?ek i kroimy w ?wiartki. Tutaj jest miejsce dla fantazji, poniewa? owoce mo?emy pozostawi? bez niczego, albo doda? troch? cukru, soku, odrobin? alkoholu b?d? octu balsamicznego, aby pu?ci?y sok. ?mietan? ubijamy w du?ej misce. W po?owie ubijania dodajemy cukier i esencj? waniliow?. Nale?y uwa?a?, ?eby ?mietana nie by?a przebita – w tym celu do ?mietany mo?na doda? 2-3 ?y?ki mleka.
Bezy bez problemu mo?na kupi? w sklepie (co za oszcz?dno?? czasu!), albo zrobi? samemu (wersja dla ambitnych). S? ró?ne szko?y i receptury. Ja stosuj? tak? sam? ilo?? bia?ek jaja kurzego do ilo?ci cukru. Najpierw ubijamy same bia?ka i w po?owie dodajemy cukier (caster sugar). Blach? do pieczenia wyk?adamy pergaminem i za pomoc? ?y?ki lub wyciskarki formujemy koszyczki dowolnej wielko?ci. Pieczemy, a raczej wysuszamy bezy w mo?liwie najni?szej temperaturze, zdecydowanie poni?ej 1000C. Zajmie to oko?o trzy godziny, ale chodzi o to, by nasze bezy by?y suche w ?rodku i bia?e na zewn?trz. Nic nie szkodzi, je?li nie b?d? foremne albo si? pokrusz?.
Kruche ciasteczka (shortbread) mo?emy tak?e szybko wybra? ze sklepowej pó?ki albo upiec sami dla w?asnej satysfakcji. Piek?c wi?ksz? ilo?? b?dziemy mieli je te? na inne okazje.

Kruche ciasteczka Deana
Dean jest kucharzem. Nie pozna?em go osobi?cie, ale mam to szcz??cie, ?e pozna?em jego przepis na kruche ciasteczka. Jest wiele sprawdzonych przepisów, ale ten jest wyj?tkowy – ciasteczka s? kruche a? do granic mo?liwo?ci. Z podanej ilo?ci sk?adników otrzymamy do?? cie?ko rozwa?kowan?, du?? blach? ciasta. Potrzeba nam 125 g mas?a niesolonego, 40 g cukru (caster sugar), 40 g cukru pudru, 125 g m?ki (plain flour), 65 g m?ki kukurydzianej i 1 ma?e ?ó?tko. Najpierw ucieramy mas?o z dwoma rodzajami cukru na bia?? mas?. Dodajemy oba rodzaje m?ki i mieszamy wszystko tak krótko, jak to mo?liwe. Na koniec dodajemy ?ó?tko, zagniatamy szybko ciasto i wyk?adamy pomiedzy dwa arkusze papieru do pieczenia. Cie?ko rozwa?kowujemy, uk?adamy na blasze. Chowamy do lodówki do sch?odzenia na pó? godziny. Pieczemy w 1600C przez 20-30 minut na blady kolor. Po wyj?ciu z piekarnika czekamy jedynie 2-3 minuty i kroimy jeszcze ciep?e ciasto na w?skie prostok?ty albo wycinamy kr??ki (tak jak klasyczne shortbreads ze sklepu).
Ciasteczka mo?emy u?y? do szeregu ró?nych deserów albo poda? do herbaty.
Wszystkie sk?adniki deseru mo?emy przygotowa? dzie? wcze?niej, wi?c samo podanie zajmie tylko kilka minut. Znowu s? przynajmniej dwa klasyczne sposoby podania takiego „zaplanowanego ba?aganu”. Pierwszy, to wymieszanie owoców i bezów ze ?mietan? i na?o?enie do pucharków. Drugi, to u?o?enie osobnych warstw ze wszystkich sk?adników. Ale nawet bez tych wskazówek bez trudu mo?emy wykreowa? nasz w?asny ba?aganik, i to jest pi?kne w tym przepisie. Wszystkie chwyty dozwolone! Ja proponuj? na przyk?ad wykorzystanie kremu bawarskiego zamiast bitej ?mietany.

Waniliowy krem bawarski
Podobnie jak trudno dociec pocz?tków opisywanego deseru, tak trudno doj??, dlaczego tzw. krem bawarski, czyli z francuskiego bavarois, jest tak popularny w?ród francuskich kucharzy. Tradycyjny krem ma smak waniliowy, ale czym dalej w las, tym wi?cej drzew. Mo?emy wi?c spotka? si? z bavarois czekoladowym, kawowym, cytrusowym czy jab?kowym, a lista jest pewnie jeszcze d?u?sza.
Dla czterech osób potrzebujemy 10 g ?elatyny, któr? namaczamy w zimnej wodzie. 300 ml mleka podgrzewamy z jedn? lask? wanilii (rozcietej wzd?u?, by uwolni? ziarenka do mleka). 4 ?ó?tka ucieramy z 50 g cukru (caster sugar), nast?pnie wlewamy do masy mleko, dok?adnie mieszaj?c. Ca?o?? podgrzewamy na ma?ym ogniu, a? zg?stnieje. To najtrudniejszy moment, poniewa? ?atwo mo?na przegotowa? mas? i ta si? zwa?y. Termometr kuchenny jest du?? pomoc?, gdy? u?atwi nam zachowanie 800C podczas podgrzewania. Je?eli nie mamy termometra, mo?emy sprawdzi? na oko, czy masa jest gotowa – je?li jest g?sta i powoli sp?ywa po tylnej ?cianie ?y?ki, to uda?a si? idealnie. Je?li ca?o?? ciut przegotujemy i masa przestanie by? g?adka, nadal mamy szans? j? uratowa?, przepuszczaj?c j? przez sitko. Nast?pnie dodajemy ?elatyn? namoczon? wcze?niej w kilku ?y?kach wody i studzimy ca?o??. Gdy masa zaczyna g?stnie?, mieszamy j? z 175 ml na wpó? ubitej ?mietany kremówki i chowamy do lodówki do st??enia.

Wracaj?c jeszcze do przepisu przewodniego. Mess mo?emy ukoronowa? ga?k? lodów waniliowych lub sorbetu truskawkowego, a truskawki zast?pi? innymi owocami, np. bananami czy malinami, albo tym, co tylko fantazja nam podpowie. Smacznego!!!

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |adwokat wyrok nakazowy warszawa | liny nierdzewne | palnik gazowy Gorzyce | Diagnostyka poronień | suplementy diety produkcja kontraktowa
optyk Gdańsk Zaspa | cyklinowanie Piaseczno | Pielęgnacja ogrodów Mikołów | artykuły żeglarskie | szkolenie IRATA