KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 07 marzec 2021
E-WYDANIE
PUBLICYSTYKA
REPORTAŻ
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZŁY
CZAS TO PIENIĄDZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNOŚCI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDYŃSKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SIĘ DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWIŃSKA
ANDRZEJ LICHOTA
WACŁAW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MAŁKIEWICZ
V.VALDI
PODRÓŻE
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ŚWIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZYŻÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KOŃCU JĘZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTYŚCI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZŁOWSKA
WOJCIECH SOBCZYŃSKI
RYSZARD SZYDŁO
PAWEŁ KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABAŁA
IWONA ZAJĄC
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENIĄŻEK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
SŁAWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWEŁ WĄSEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SOŁOWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIEŃKO
FOTOREPORTAŻ
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Podarujmy dzieciom dwujęzyczność
2011.06.01 / Marzena Odzimek
TAGI:
Share |
Rolą rodziców jest wspieranie języka ojczystego dzieci, aby umożliwić im kontakt z rodziną, poznawanie własnej tradycji i kultury oraz budowanie tożsamości. Ofiarując dzieciom dar dwu- i wielojęzyczności, rodzice umożliwiają im w przyszłości wybór kraju i kultury, w których zechcą żyć.

Obecnie w Anglii niemal milion dzieci w wieku szkolnym nie posługuje się językiem angielskim w domu. W Londynie znajdują się rejony, gdzie koncentracja uczniów mówiących innymi językami waha się pomiędzy 69,5 proc. w Westminster do 77,7 proc. w Tower Hamlets. W wywiadzie opublikowanym przez „Daily Mail” 3 lutego 2011 roku premier David Cameron stwierdził, że rodziny emigrujące do Anglii mają obowiązek uczyć swoje dzieci języka angielskiego przed rozpoczęciem przez nie szkoły. Ministrowie uważają, że rodzice, którzy w dobrym stopniu posługują się językiem angielskim zwiększają szanse swoich dzieci na sukces w nowym kraju. Chociaż teoria ta wydaje się jak najbardziej zasadna, to warto zastanowić się, czy rodzice nie poczynią swym dzieciom więcej szkody niż korzyści, ucząc ich języka, którego sami zbyt dobrze nie znają.

Język ojczysty jest ważny
Pomocą w zgłębieniu zagadnienia dwujęzyczności jest opublikowana w 2008 roku przez Bogumiłę Baumgartner książka Przeżyć dwujęzyczność. Jak wychować dziecko dwujęzyczne (wyd. Harmonia 2008). Autorka, która wraz z mężem Niemcem mieszka i wychowuje córki w Niemczech, jest germanistką i pedagogiem. Jej książka w bardzo przystępny sposób opisuje wszelkie aspekty wychowania dwujęzycznego, które nie tylko w opinii autorki, ale również innych pedagogów i rodziców jest darem. Przewodnią myślą książki, a także całego zagadnienia dotyczącego zarówno rodzin mieszanych, jak i polskich mieszkających zagranicą, jest obowiązek rodziców nauczenia dzieci ich ojczystego języka. Jak stwierdza Baumgartner, jest to naturalne, że rodzice chcą się zwracać do dzieci w języku, w którym wzrastali, przeżywali radości, w którym śnią, marzą i reagują spontanicznie w chwilach zagrożenia. Tylko język ojczysty najlepiej wyraża uczucia ze wszelkimi niuansami i odcieniami. Zwracając się do dziecka w obcym nam języku, ryzykujemy niepoprawne nauczanie go, a jednocześnie pozbawimy dziecko języka polskiego i tożsamości kulturowo-językowej, która nierozerwalnie łączy je z rodziną w kraju pochodzenia. Zachowanie to wynika z obawy wielu rodziców, że dziecko będzie zagubione przez zwracanie się do niego w różnych językach. Obserwacje dzieci, a także liczne wypowiedzi rodziców na forach internetowych potwierdzają jednak, że dzieci łatwo przechodzą z jednego języka na drugi, a problemy z mieszaniem języków są tylko przejściowe na początku edukacji szkolnej.

Jedna osoba, jeden język
W przypadku wychowywania dzieci w rodzinach dwujęzycznych lub jednojęzycznych mieszkających w innym kraju najważniejsza jest konsekwencja rodziców w przekazywaniu języka ojczystego. Powinna ona przejawiać się w tym, że w każdej sytuacji i otoczeniu należy rozmawiać z dzieckiem wyłącznie w swoim języku, nawet jeśli zwraca to uwagę otoczenia na przykład u lekarza czy w sklepie. Rodzice nie powinni okazywać wstydu lub skrępowania podczas mówienia w swoim języku, ponieważ dzieci, które są bardzo wrażliwe, też zaczną się go wstydzić. Należy również zawsze tłumaczyć dziecku na język polski wszystkie wypowiadane przez niego obcojęzyczne słowa i zachęcać je do powtarzania i używania ich w odpowiednim kontekście.

Kolejną bardzo ważną zasadą w przypadku dwujęzyczności jest rozwijanie świadomości językowej dziecka poprzez stosowanie reguły: jedna osoba, jeden język. Dziecko należy uczyć, że z określonymi osobami może mówić wyłącznie w jednym języku, w związku z czym rodzice powinni konsekwentnie reagować tylko na swój język i w nim rozmawiać. W ten sposób sygnalizują dziecku poprawny sposób komunikacji, co pomoże mu zarówno w kontaktach z rówieśnikami, jak i w szkole.

Wpływ języka otoczenia
Niemowlę przebywające w domu z matką ma kontakt wyłącznie z jej językiem. W tym czasie będzie biernie przyswajać ojczysty język, a później powoli zacznie nim mówić. Jeśli dziecko wcześnie trafi do żłobka, to naukę języka ojczystego należy wspierać w domu poprzez stałe mówienie do dziecka, zabawy, czytanie polskich bajek i słuchanie płyt z piosenkami. Dziecko będzie miało wystarczająco dużo kontaktu z językiem otoczenia w przedszkolu i szkole, aby się go perfekcyjnie nauczyć. Właśnie w okresie, gdy dziecko pójdzie do szkoły, zaczyna się trudna rola rodziców w podtrzymywaniu i rozwijaniu mowy ojczystej w domu. Dzieciom będzie zawsze łatwiej i szybciej opisywać rodzicom wydarzenia dnia w języku, którym posługują się w szkole. W takiej sytuacji należy podpowiadać im brakujące wyrazy i tłumaczyć wszystkie obce wyrażenia. Można też dać dziecku znać, że nie należy się komunikować w obcym języku, nie reagując na to, co dziecko mówi, a potem tłumacząc mu wszystko na język polski i prosząc, aby powtórzyło. Często zdarza się, że dziecko miesza dwa języki. Przyczyną tego mogą tu być sami rodzice, którzy dla wygody używają słów zapożyczonych lub spolszczonych. Ważne jest więc, aby rodzice dbali o czystość języka polskiego w obecności dzieci. W sytuacji mieszania dwóch języków należy stale uczulać dziecko, że można posługiwać się tylko jednym albo drugim językiem. W ten sposób dziecko uniknie przykrych sytuacji bycia nierozumianym w przedszkolu lub szkole.

Język szkolny
W chwili, gdy dziecko zaczyna uczęszczać do szkoły, poznaje dużo nowych słów związanych z tym środowiskiem. Część rodziców ma problemy z przetłumaczeniem ich na język polski, jednak warto spróbować pokonać tę trudność. Jest to ważne z punktu widzenia kontaktu z rodziną w Polsce, która nie będzie rozumiała w pełni opowieści dziecka o szkole, oraz ze względu na konieczność wspomagania dziecka w rozwijaniu słownictwa. Rodzice w miarę możliwości powinni pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji, wyjaśniając im polecenia i tłumacząc po polsku nieznane zagadnienia. W sytuacji, gdy dziecko przygotowuje się do klasówek, zaleca się jednak robienie tego w języku szkolnym. Istnieje także przekonanie, że językiem matematycznym jest język używany w szkole, gdyż jest to język dominujący. Według Baumgartner wykonywanie tych samych zadań w drugim języku stanowi dla większości uczniów pewien problem.

Jak zmotywować dziecko?
Przed rozpoczęciem szóstego roku życia wykształca się u dzieci umiejętność posługiwania się drugim językiem. Mniej więcej w tym samym czasie należy zacząć naukę czytania i pisania języka polskiego równolegle z nauką w szkole. Zachęcenie dziecka do dodatkowej nauki jest trudnym wyzwaniem dla rodziców. Dziecko będzie bardziej zmotywowane, gdy rodzice ukażą mu wartość dobrej znajomości języka ojczystego oraz wprowadzą nagrody za postępy w nauce. Bogumiła Baumgartner w swojej książce poleca zastosowanie systemu punktacji, np. za napisanie dyktanda czy odrobienie pracy domowej. Dzieci będą także chętniej uczęszczać na polskie zajęcia, gdy zawiążą przyjaźnie z rówieśnikami. Wartość znajomości rodzimego języka można uświadomić dziecku poprzez stały kontakt z dziadkami, kuzynami i pozostałą rodziną w Polsce. Można także zachęcać dziecko do pisania listów lub e-maili do rodziny, robienia laurek oraz kupować starszym dzieciom polskie książki na tematy, którymi się interesują. Motywacja do nauki języka rodziców wzrasta znacznie w wyniku częstych wyjazdów do Polski, gdzie dziecko doświadcza żywego kontaktu językowego z bliskimi osobami i rówieśnikami, np. na podwórku podczas wakacji.

Badania nad dwujęzycznością
W grudniu 2010 roku polski zespół badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczął międzynarodowy projekt badawczy nad poznaniem prawidłowości rozwoju językowego i poznawczego dzieci dwu-
języcznych. Badane będą polskie dzieci wychowujące się w polskich rodzinach mieszkających w Anglii i Irlandii. Celem badań jest stwierdzenie, czy błędy językowe popełniane przez dzieci mające kontakt z drugim językiem są normalnym i przejściowym wynikiem dwujęzyczności, czy też dziecko cierpi na zaburzenia rozwoju językowego SLI. Typowe problemy z przyswojeniem mowy to na przykład nierozumienie konstrukcji gramatycznych lub trudności w zapamiętywaniu słów. Organizacja Bi-SLI Polska wciąż poszukuje rodziców dzieci w wieku 24–36 miesięcy zamieszkałych w Wielkiej Brytanii lub Irlandii zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie. Informacje na ten temat dostępne są na stronie www.psychologia.pl/bi-sli-pl.

Podsumowanie
Nawiązując do wypowiedzi Davida Camerona i obecnie ożywionej debaty na temat imigracji, należy zgodzić się z tym, że znajomość języka angielskiego przez rodziców nawet w stopniu podstawowym nie tylko pomaga w integracji w nowym kraju, ale też w przyszłości zwiększy szanse dzieci i całej rodziny na sukces. Błędem jest jednak myślenie, że to rodzice obcojęzyczni powinni uczyć swe dzieci języka nowego kraju, co do czego zgodni są pedagodzy i psychologowie. Dziecko spędza bowiem wystarczająco dużo czasu poza domem, aby poprawnie nauczyć się języka otoczenia. Rolą rodziców jest wspieranie języka ojczystego dzieci, aby umożliwić im kontakt z rodziną, poznawanie własnej tradycji i kultury oraz budowanie tożsamości. Ofiarując dzieciom dar dwu- i wielojęzyczności, rodzice umożliwiają im w przyszłości wybór kraju i kultury, w których zechcą żyć.

Marzena Odzimek


Komentarze:
Rita (28.11.2014) Nie do końca się zgadzam z tymi propozycjami. Słyszałam od innych rodziców, że dzieci polskie mają straszne problemy w szkole, bo - uczone tylko języka polskiego od małego - przeżywają szok, gdy nagle ktoś mówi do nich w innym języku. Dużo dzieci nie rozumie, co się do nich mówi po angielsku. Spotkałam się z opinią, że należy dziecko oswajać z angielskim, zanim pójdzie do szkoły, bo inaczej może być już za późno i problemy będą się ciągnąć przez całą szkołę.

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyjeżdźasz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 38332
Tak

29569
77%
Nie

8763
23%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |adwokat wykroczenia warszawa | nity nierdzewne | reduktor do butli gazowej Rydułtowy | transport węgiel Pszów | kontraktowa produkcja suplementów diety
meble na wymiar rybnik | cyklinowanie milanówek | Geo-Agro Rybnik | angielski prywatnie Katowice | oct gdańsk