KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
M?dro?? Sowy
2011.03.30 / Miko?aj H?ciak
TAGI: czas na relaks mania gotowania
Share |
W?a?nie wróci?em z kursu ?ywieniowego dla rodziców. Mam g?ow? pe?n? wiadomo?ci i wra?e?. Jeszcze mi brz?cz? s?owa osoby prowadz?cej ten kurs: – Nawet je?eli nic nie zapami?tcie z tego kursu, prosz?, we?cie sobie do serca, by podawa? dzieciom probiotyki do czterech tygodni po zako?czeniu kuracji antybiotykami!

Ma?y Franek bardzo lubi jogurty

I jest to pierwszy taki g?os, jaki tutaj s?ysza?em. Nawet lekarze GP nie wspominaj?, jak wa?ne jest podawanie probiotyków podczas kuracji antybiotykami. Przypomnijmy, ?e antybiotyki nie ró?nicuj? czy bakterie s? po?yteczne, czy chorobotwórcze, i niszcz? wszystkie jak leci. A probiotyki to szczepy po?ytecznych bakterii, jakie w sposób naturalny znajduj? si? w przewodzie pokarmowym cz?owieka, np. Lactobacillus acidophilus. A odpowiednia flora bakteryjna jest cz??ci? uk?adu odporno?ciowego.

Nad rol? odporno?ci w naszym ?yciu nie zastanawiamy si? wcale, dopóki nie zacznie ona szwankowa?. Zawdzi?czamy j? uk?adowi odporno?ciowemu na zewn?trz naszego cia?a, jak i wewn?trz. Nos i usta stanowi? pierwsz? lini? obrony. Od zewn?trz naszego dobrego samopoczucia strze?e skóra, a od ?rodka przewód pokarmowy stanowi kolejn? lini? obrony. I w?a?nie przez odpowiedni styl ?ycia, którego od?ywianie stanowi istotn? rol?, mo?emy dopomaga? zdrowiu i dba? o swoj? odporno??. Nie tylko swoj?, ale te? i swoich dzieci.

Co pomaga w utrzymaniu systemu odporno?ciowego w nale?ytej formie? Na pewno odpowiednia, codzienna dawka snu. Skupmy si? jednak tutaj bardziej. na zaleceniach ?ywieniowych Unikanie nadmiernej ilo?ci cukrów jest bardzo wskazane. Zamiast bia?ej m?ki, starajmy si? u?ywa? razow?, a co za tym idzie, produkty na jej bazie. Makaron z bia?ej m?ki zast?pmy makaronem z m?ki pe?noziarnistej. Zreszt? zasada ta dotyczy te? ry?u. Chodzi o to, by dostarczy? organizmowi wi?ksz? ilo?? cukrów z?o?onych, takich jak np. b?onnik, które wymagaj? d?u?szego czasu na przyswojenie przez organizm, a przez to wolniej energia zawarta w tych?e cukrach jest dostarczana do naszego uk?adu trawiennego, co pomaga w utrzymaniu odpowiedniego poziomu cukru we krwi, a to z kolei wp?ywa na nasze samopoczucie. W diecie dzieci, dopasowanej odpowiednio do wieku nale?y, nale?y stara? si? o dostarczanie pe?nowarto?ciowego bia?ka w ka?dym posi?ku. Warto te? wspomnie?, ?e wielko?? posi?ku dla dziecka w przybli?eniu mo?na porówna? do wielko?ci jego d?oni. Dla doros?ych zasada jest podobna przyjmuj?c, ze wielko?? posi?ku dla osoby doros?ej (by si? nie przejada?) powinna wielko?ci? by? porównywalna do powierzchni dwóch roz?o?onych d?oni.

Wracaj?c do bia?ka, potrzebne jest ono do budowy organizmu, w tym najró?niejszych enzymów. Dlatego wa?ne jest szczególnie w okresie, gdy dzieci rosn? (a uznaje si?, ?e ludzki organizm ro?nie do 25 roku ?ycia). Podobnie rzecz ma si? z witaminami. Na pewno wi?kszo?? z nas spotka?a si? z szeroko tu nag?a?nian? kampani? 5-a-day. Chodzi o propagowanie ?wiadomo?ci zdrowego od?ywiania.Wed?ug brytyjskich zalece? codzienna dawka witamin potrzebnych organizmowi odpowiada pi?ciu porcjom warzyw i owoców dziennie. Trzeba przyzna?, ?e nawet je?eli nie s? to du?e ilo?ci, to nasza dieta cz?sto nadal nie osi?ga tych zalece?. Zalecane te? s? ró?nego rodzaju suplementy witaminowe, by zapewni? dzieciom odpowiedni? dawk? witaminy C i D (najwi?ksza ilo?? witaminy D jest produkowana przez skór? wystawion? na promienie s?oneczne), a tak?e minera?ów np. cynku i selenu. Cynk w organizmie odpowiada w pewnej mierze za produkcj? insuliny, wspomaga niektóre hormony i co wa?ne, pomaga w zwalczaniu stresu. Dobrym ?ród?em cynku jest pieczywo pe?noziarniste, jajka, ?ó?te sery, mi?so i owoce morza oraz ziarno sezamowe. Cynk zaliczany jest do grupy antyoksydantów, które maj? podstawowe znaczenie dla uk?adu odporno?ciowego. Najpopularniejszym antyoksydantem jest witamina C. Nie jest ona odk?adana w organizmie, a jej nadmiar jest wydalany wraz z moczem. Na szcz??cie przyroda nie szcz?dzi nam produktów bogatych w witamin? C i mo?na j? znale?? w warzywach (papryka, kapusta, pomidory, rze?ucha), cytrusach (pomara?cze, cytryny, grejpfruty, kiwi), i jagodach (truskawki, maliny, porzeczki), a tak?e w owocach kiwi.

Wspomn? jeszcze o jednym dobroczynnym czynniku dla naszej odporno?ci. Mam na my?li kwasy t?uszczowe. Najbardziej znany jest omega3, ale znany te? jest omega6 i omega9. Znajdziemy je nie tylko w rybach, takich jak makrela, ?oso? atlantycki oraz w ?ledziach i sardynkach, ale w orzechach i nasionach, np. s?onecznika czy w pestkach dyni. Ale jak wspomnieli?my na pocz?tku, do zdrowego funkcjonowania organizmu oprócz diety potrzebny nam jest jest i sen w odpowiedniej ilo?ci, i unikanie nadmiernego stresu.

Miko?aj H?ciak

***

Galaretka jogurtowa

Od dziewi?tego miesi?ca ?ycia mo?emy zacz?? podawa? dzieciom co?, co z pewno?ci? polubi?. Pomys? i wykonanie s? bardzo proste.
Wszystko co potrzebujemy to:
- 1,5 ?yzki ?elatyny w proszku
- 375 ml nies?odzonego soku owocowego, czyli naturalnego
- 250 g naturalnego jogurtu.

?elatyn? rozpuszczamy w 125 ml zimnej wody w ma?ym garnuszku. Podgrzewamy i dodajemy sok (trzeba uwa?a?, by nie doprowadzi? do wrzenia). Nast?pnie przelewamy do wi?kszej miski i odstawiamy do ostudzenia. Gdy masa zacznie g?stnie?, dodajemy jogurt i ubijamy r?cznie lub mikserem. Przek?adamy do ma?ych kubeczków lub miseczek. Smacznego!!!


Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |nagrobki wodzisław | blachowkręty nierdzewne | buty robocze Rybnik | węgiel Radlin | giętarki trzpieniowe cnc
dietetyk racibórz | cyklinowanie milanówek | dietary supplements manufacturers europe | śruby nierdzewne | zakupy ze stylistą śląsk