KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
FELIETONY - KRYSTYNA CYWI?SKA

Kiedy zaczyna si? wszystko od kiedy?
2013.12.02 / Krystyna Cywi?ska
Kiedy?, kiedy si? jest w moim wieku, zawsze si? zaczyna od kiedy?… Wi?c kiedy? zarzucono mi ?e archaizuj?. ?e si? po polsku wyra?am satro?wiecko. To znaczy...
P?onne nadzieje
2012.10.23 / Krystyna Cywi?ska
Jest nas Polaków w tym kraju o 45 tys. wi?cej w tym roku. Podobno. Tak podaje brytyjska prasa. Pisze o tym z pewn? doz? zniesmaczenia. Po co tu przybywaj?, skoro...
Pok?onu nie z?o?ono
2012.06.29 / Krystyna Cywi?ska
Mieszkam w tym kraju d?u?ej ni? mieszka?am w Polsce, gdzie si? urodzi?am. Jest nas d?u?ej tu ?yj?cych ni? na ojczystej ziemi jeszcze spora grupa. I dla niektórych...
Drogi Panie Krauze!
2012.04.21 / Krystyna Cywi?ska
W tym moim do Pana zwrocie wida? wp?yw angielszczyzny. Dystans do adresata przez powa?anie. I pewn? nie?mia?o??. W tym przypadku wynikaj?c? z podziwu. I nag- ?ego...
Dwie ojczyzny
2012.03.07 / Krystyna Cywi?ska
Ojczyzn? cz?owieka jest ca?y ?wiat – napisa? pewien poeta. I, jak to poeta, przesadzi?. Bo cz?owiek, z grubsza bior?c, mo?e mie? trzy ojczyzny. T?, w...
Obraz ze wzd?ciem
2012.03.07 / Krystyna Cywi?ska
Jacy s? Polacy, ka?dy wie. Bohaterscy, patriotyczni. Niez?omni i bogobojni. Tolerancyjni, go?cinni. Kreatywni. W ogóle, raczej genialni d?entelmeni. Albo samolubni,...
Dziennikarskie hieny
2012.02.07 / Krystyna Cywi?ska
Lata temu, do redakcji „Dziennika Polskiego i Dziennika ?o?nierza” w Londynie zadzwoni? czytelnik. – Czy Cywi?ska jeszcze ?yje? – zapyta?...
Hagiografia i kol?dowanie
2012.01.25 / Krystyna Cywi?ska
– No jak by?o? – pytali ci, którzy tam nie byli. Bo s? albo z?o?eni niemoc? fizyczn?, albo finansow?. Niektórych, którzy mog? jeszcze z ?ó?ka wsta?,...
Szwarc, myd?o i powid?o
2012.01.25 / Krystyna Cywi?ska
Przeczyta?am, ?e ksi??k? Ewy Winnickiej Londy?czycy, czyta si? jednym tchem. Kilku osobom ze starej emigracji nawet dech zapar?o. I tchu im zabrak?o. Z irytacji....
Jeszcze Anglia nie zgin??a
2011.11.21 / Krystyna Cywi?ska
W czasach przedpotopowych, czyli przed II wojn? ?wiatow? ?wi?towanie 11 Listopada w Polsce by?o konieczne. Przymusowe w szko?ach. Spontaniczne na ulicach....
Wujek, kurde, podaj!
2011.10.23 / Krystyna Cywi?ska
Regularnie chadzam z Kajtkiem na spacerki. On prowadzi, a ja za nim pod??am. Kajtek ma swoj? ulubion? tras? i nie daje si? od niej odwie??. A trasa przebiega obok...
Dramat czy farsa?
2011.09.12 / Krystyna Cywi?ska
Prawie z ka?dego dramatu mo?na zrobi? fars?. A z ka?dego skandalu komedi?. Ci, którzy to potrafi?, s? stra?nikami naszej trze?wo?ci, rozs?dku i umiaru. S? tak?e...
Sentimental Journey
2011.09.12 / Krystyna Cywi?ska
Przesz?o?? to inna kraina. Krajobraz prawie taki sam, ale kraj ju? inny. Taka Anglia na przyk?ad. Wczoraj i dzi? w przeno?ni. A przenosz? si? my?l? lata wstecz....
Cytaty
2011.09.12 / Krystyna Cywi?ska
Szuka?am cytaty do felietonu. ?eby w pierwszym czy drugim zdaniu ol?ni? czytelnika. Czym? przyku? jego uwag?. Czym?, co by zapamieta? po przeczytaniu. Chcia?am czym?...
Takie ?ycie…
2011.07.27 / Krystyna Cywi?ska
W Barze pod Kogutem my?liwy opowiada, jak to na Saharze zatakowa? go lew. – Strzelam – mówi – i pud?uj?. Rozjuszony lew coraz bli?ej. Co robi??...
kolejne strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5
REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |usługi kamieniarskie wodzisław | zawiasy nierdzewne | gazy techniczne Marklowice | transport węgiel Radlin | wykrawarka rewolwerowa
dietetyk rybnik | nitonakrętki nierdzewne | szkolenia udt sandomierz | callan Katowice | taubenabwehr wien