KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
CZAS NA WYSPIE - ROZMOWA

Kocham Polsk?
2011.06.01 / Aleksandra Musia?, Aleksandra Junga
Kazimierz Piechowski i Katy Carr. Dwie osoby, dwa ró?ne ?wiaty, dwie odmienne historie, przepa?? wiekowa i jedna wspólna piosenka. Katy Carr za punkt honoru postawi?a...
Niechciani na naszych ulicach
2010.12.06 / Adam D?browski
Jak wygl?da ?ycie bezdomnych w Londynie? Czy trzymaj? si? razem, czy izoluj?? Dlaczego pij?? Jak postrzega ich reszta spo?ecze?stwa? Przez ostatni rok dr Micha?...
Minister z Londynu
2010.11.08 / Grzegorz Ma?kiewicz
Jacek Rostowski, minister finansów RP, urodzi? si? w 1951 roku w Londynie, w polskiej rodzinie emigrantów, którzy nie uznali przej?cia w?adzy w kraju przez komunistów....
Zdaniem Konsula
2010.10.13 / El?bieta Sobolewska
Pomys? serii konferencji polskich organizacji spo?ecznych dzia?aj?cych w Wielkiej Brytanii, zbiera wy??cznie pozytywne recenzje. Na dwóch spotkaniach si? nie sko?czy,...
Tego nie da si? zmierzy?
2010.10.13 / El?bieta Sobolewska
Dla mnie niezwykle wa?ny jest sposób pomagania. Pomaga?, ale nie za wszelk? cen? i nie w ka?dy sposób, bo g?upia pomoc mo?e zaszkodzi?. ?le udzielana mo?e zniszczy?...
Pomnik, czy prawda?
2010.10.13 / Micha? S?dzikowski
potrzebie docierania do prawdy. Rozmowa z Rafa?em Ziemkiewiczem.
To by?y te? nasze wybory
2010.10.13 / Adam Szlongiewicz
Z Maciejem Psykiem, kandydatem Liberalnych Demokratów do Ealing Council rozmawia Adam Szlongiewicz
Polish Your Polish
2010.06.26 / Agnieszka Engelien
Pierwszy polskoj?zyczny klub Toastmasters International w Wielkiej Brytanii. Z ?ukaszem Szyrmerem, prezesem klubu, rozmawia Agnieszka Engelien
Orla.fm
2010.02.12 / Alex S?awi?ski
Dzia?aj?ce w Londynie Radio Or?a istnieje na internetowej antenie ju? od prawie czterech lat. Od chwili jego startu w maju 2006 roku, przez redakcj? przewin??o si?...
Swoim rodakom powtarzam – jed?cie do Polski…
2009.10.10 / Andrzej Pl?s
Pó? tysi?ca kilometrów na piechot? (i troch? na rowerze) – tak dr. Thomas Gläser, konsul Generalnem RFN, jako pierwszy dyplomata w histotrii przeby? obszar...
O naszych sprawach w Brukseli
2009.03.28 / Maciej Psyk
Z Baroness Sarah Ludford, cz?onkiem Izby Lordów i eurodeputowan? reprezentuj?c? w Parlamencie Europejskim Londyn, rozmawia Maciej Psyk
Trzeba si? sta? cz??ci? tego spo?ecze?stwa, nie mo?na ca?y czas ?y? w getcie
2009.01.31 / Ewa ?abicka
Czy mój pracodawca ma prawo powiedzie? mi, ?e musz? zosta? w pracy kolejne dwie godziny ponad norm?? Czy mo?e mi potr?ci? z wyp?aty za przypadkiem zniszczony sprz?t?...
Easy Riders, dzi?ki Królowej
2008.12.19 / Grzegorz Skorupski
Zaczynali od najmniejszych jedno?ladów krajowej produkcji, pó?niej by?y coraz ci??sze maszyny. Dzi? ka?dy z nich osi?gn?? swój cel – ma wymarzonego Harleya....
Popularno?? to nie jest moja choroba…
2008.11.28 / Gabriela U?anowska
Dywersant , oszust, ateista, renegat, degenerat, anarchista… Europejczyk Roku, Cz?owiek „Wprost”, Kreator Kultury, który otrzyma? Paszport „Polityki”,...
Dlaczego James emigruje?
2008.09.19 / Maciej Polkowski
Dlaczego kto?, kto mówi po angielsku, chce uczy? si? polskiego i mieszka? w Polsce? Z Jamesem Loughranem rozmawia Maciej Polkowski
kolejne strony: 1 | 2 | 3 | 4
REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |usługi kamieniarskie wodzisław | blachowkręty nierdzewne | reduktor do butli gazowej Wodzisław | transport ekogroszek Żory | prasy poziome
odchudzanie racibórz | śruby | Pielęgnacja ogrodów Mikołów | metoda callana Katowice | zakupy ze stylistą śląsk