KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
CZAS NA WYSPIE - ROZMOWA

DZIKI  BUCH  LIKUS
2013.08.19 / S?awomir Orwat
Jednoosobowa firma Buch International Promoters w ci?gu 10 lat zorganizowa?a oko?o 200 koncertów i imprez w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Holandii, z czego 90...
Je?li stracimy ten skarb, ju? nigdy go nie odzyskamy
2013.03.15 /
Z Janem Woronieckim, Brytyjczykiem z polskimi korzeniami, w?a?cicielem restauracji Baltic, który w g?osowaniu cz?onków klubu na prowadzenie restauracji w Ognisku...
Excuse me, czy chrz?szcz brzmi w trzcinie?
2013.02.15 / Julia Hoffmann
Kursy j?zyka angielskiego dla doros?ych imigrantów uruchomiono w Wielkiej Brytanii 143 lata temu. W?ród uczniów by?o i nadal jest sporo Polaków. Jak i dlaczego...
Kim b?dziesz, boy?
2013.02.01 / Julia Hoffmann
Czy polskie dzieci rodz?ce si? teraz w Wielkiej Brytanii b?d? mówi? po polsku? Kto i jak powinien uczy? j?zyka Mickiewicza, historii ojczyzny, mi?o?ci do niej, patriotyzmu?...
Na Antypodach zapisane. Dwug?os o Poezji i Emigracji
2013.02.01 / Anna Maria Mickiewicz, Urszula Chowaniec
Spogl?da?am na zapisane g?stym drukiem kartki. Nadesz?y z dalekiej Australii i zapowiadaj?y odrobin? ciep?a. Ci?gi zda? wygl?da?y podobnie, w dzisiejszych czasach...
G?ówn? ofiar? by?o spo?ecze?stwo obywatelskie
2012.12.03 /
Z Anne Applebaum o nowej ksi??ce Iron Courtain, i nie tylko, rozmawia Grzegorz Ma?kiewicz
Do?wiadczenie emigracji jest trudne
2012.09.27 /
Z biskupem Wojciechem Polakiem, przez dwa lata delegatem do spraw duszpasterstwa Polonii, sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski rozmawia Jolanta Zieleniak...
Wielka iluzja neolibera?ów
2012.03.06 /
Gospodarka si? kurczy, pracy nie ma, rz?d tnie wydatki socjalne. A bankierzy? Jak gdyby nigdy nic zgarniaj? premie. O tym, jak do tego dosz?o, co zrobi?, by w przysz?o?ci...
GEORGIA MANCIO w JAZZ CAFE POSK
2012.03.01 /
Z Georgi? Mancio, wokalistk? jazzow?, o jej w?asnym festiwalu muzycznym ReVoice, skomplikowanych korzeniach i pobycie w Polsce rozmawia Tomasz Furmanek...
Leszek Mo?d?er na ?ywo
2012.01.06 /
Nie tak dawno na ?amach „Nowego Czasu” zamie?cili?my recenzj? najnowszego albumu Leszka Mo?d?era Komeda. 1 lutego ten znakomity artysta zaprezentuje...
Kapelusze z g?ów…
2011.10.23 / Agnieszka Stando
Na rozmow? z Gabriel? Ligenz?, jedn? z najbardziej znanych brytyjskich projektantek kapeluszy, zosta?am zaproszona do jej sklepu w Chelsea, przy jednej z zacisznych...
Po prostu wróci?
2011.09.20 / Julia Hoffmann
Rola ziemia?stwa we wspó?czesnej Polsce? Praktycznie ?adna. Ale w Polsce ro?nie nowa, wspania?a generacja wykszta?conych m?odych ludzi, którzy patrz? w przysz?o??....
Z ziemi polskiej do Las Vegas
2011.09.14 / Aleksandra Junga
Z Mirel? Goli?sk?, akrobatk? wyst?puj?c? w musicalu Love Never Dies, o castingach, na których skacze si? z trampoliny do basenu, o ?yciu artystki ta?cz?cej z upiorem...
S?owia?skie trzy grosze
2011.07.11 / Aleksandra Ptasi?ska
Wielkimi krokami zbli?a si? kolejna, d?ugo oczekiwana edycja ARTerii – 15 i 16 lipca zaprezentujemy fotografie polskich (lub maj?cych polskie korzenie) muzyków,...
Jana Pietrzaka droga do ?wiadomo?ci
2011.06.26 / S?awomir Orwat
W sobot?, 11 czerwca, z programem „Pot?ga prawdy” wyst?pi? w Polskim O?rodku Spo?eczno-Kulturalnym w Londynie Jan Pietrzak, z którym rozmawia?cS?awomir...
kolejne strony: 1 | 2 | 3 | 4
REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |usługi kamieniarskie wodzisław | blachowkręty nierdzewne | gwintownik Rybnik | pellet Wodzisław | giętarka do rur i profili
okulista Gdynia Chylonia | cyklinowanie Skierniewice | Koszenie trawników Racibórz | podkładki nierdzewne | zakupy ze stylistą śląsk