KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
CZAS NA WYSPIE - ROZMOWA

Wolontariusz w?ród starych ksi?g
2022.01.12 / Aleksandra Solarewicz
Z pocz?tku odwiedzaj?cy archiwa pytali: – Kim jest ten go?? z dziwnym akcentem? On sam czu? si? wtedy jak atrakcja turystyczna. Ale szybko si? okaza?o, ?e...
Interes narodu jest prawem najwy?szym
2019.11.29 /
Urodzony w maj?tku Lachowszczyzna, w którym jego przodkowie mieszkali bez przerwy od 1618 roku. Ostatni tu, w Londynie, „?ubr Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego”....
Muzyka jest obietnic? lepszego ?wiata
2019.11.26 /
Leszek Mo?d?er, pianista i kompozytor, jest jedn? z najwi?kszych rewelacji ostatniej dekady polskiego jazzu. Z Leszkiem Mo?d?erem rozmawia Tomasz Furmanek....
Wielka Brytania to poniek?d mój kraj
2017.05.22 /
Wilnianka, anglistka, badacz literatury staropolskiej, angielskiej oraz ?rodkowoeuropejskiej. Studiowa?a w Warszawie i w Budapeszcie, ma doktorat z mediewistyki....
Wzbudzanie w ludziach refleksji
2017.01.10 / Monika S. Jakubowska
– Fotografia to nie jest tylko chwycenie aparatu i pstrykni?cie zdj?cia. Fotografia to jest szko?a my?lenia. Najpierw trzeba pomy?le?, co chce si? zrobi?,...
Polski nie mo?na si? wstydzi?
2016.12.17 / Grzegorz Ma?kiewicz
Do polityki wszed? w latach 70. ubieg?ego wieku. Tragiczna ?mier? studenta Uniwersytetu Jagiello?skiego Stanis?awa Pyjasa (w wyniku pobicia przez tak zwanych nieznanych...
Nowy ambasador
2016.12.10 / Grzegorz Ma?kiewicz
Pe?na nazwa tego zaszczytnego stanowiska brzmi: Ambasador Nadzwyczajny i Pe?nomocny RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó?nocnej. Zosta? nim...
Praca marze?
2016.12.10 / Teresa Bazarnik
Instytut Kultury Polskiej w Londynie ma od niedawna nowego dyrektora. Z Robertem Szaniawskim rozmawia Teresa Bazarnik
Szko?a jak ogie? do petardy
2016.12.10 / Teresa Halikowska
Ma?gorzata Librowska od ponad 18 lat mieszka w Anglii, od pi?ciu w szczególnym miejscu, kojarzonym z Szekspirem – Stratford upon Avon. Jest jedn? z 24 osób,...
Aby s?owa: dom, historia, Polska, spo?ecze?stwo by?y wa?ne
2015.10.24 /
Jest adwokatem, mieszka na warszawskiej Pradze-Po?udnie. Jest matk?. By?a ?on?. Mówi jednak, ?e nadal ni? jest. Jej m?? Pawe? Wypych zgin?? pod Smole?skiem. Chce,...
Polskie dreszczowce z londy?skiego East Endu
2015.01.04 /
Anya Lipska jest dziennikark?, producentem telewizyjnym i scenarzystk? uznanych programów dokumentalnych Panorama (BBC) i Dispatches (Channel 4), a tak?e autork?...
O Polsce, UE i imigrantach w Anglii
2014.08.23 / S?awek Blich
Filozof, profesor katedry Studiów ?ydowskich na Uniwersytecie w Nottingham, a tak?e Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Mieszka w Warszawie i Nottingham. –...
Brytyjczycy przyjmowali was z otwartymi ramionami
2014.04.23 /
Paradoksalnie nagonka antyimigracyjna na Rumunów zach?ca ich do przyjadu na Wyspy – mówi Cristina Irimie, szefowa londy?skiego portalu Romanians in UK w...
Kolumna ZYGMUNTA
2014.02.12 / Grzegorz Ma?kiewicz
Zygmunt Grzyb w POSKlubie by? od pocz?tku. Razem z nie?yj?cym ju? Tadeuszem Walczakiem wspiera? finansowo, nie tylko spo?ecznie, inicjatyw? powstania klubu w...
?ELAZNA DAMA POSK-u
2013.12.28 / Grzegorz Ma?kiewicz
Nie jest tak ?le, jak mówi? „na mie?cie”, nie jest tak ?le, jak my sugerowali?my (powodowani trosk? o przysz?o?? POSK-u) w kilku artyku?ach zamieszczonych...
kolejne strony: 1 | 2 | 3 | 4
REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41063
Tak

30991
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |adwokat sprawy nieletnich warszawa | liny nierdzewne | odzież robocza Marklowice | węgiel Jastrzębie | suplementy diety produkcja probiotyki
optyk Gdynia Chylonia | nity nierdzewne | Koszenie trawników Mikołów | metoda callana Jastrzębie | malowanie konstrukcji